A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

ІНФОРМАЦІЯ ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для визначення вартості державного пакета акцій відкритого акціонерного товариства «Оснастка» у кількості 147426647 штук (конкурс 09.03.2017).

Назва об’єкта оцінки: державний пакет акцій відкритого акціонерного товариства (ВАТ) «Оснастка» у кількості 147426647 штук.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВАТ «Оснастка». Місцезнаходження об'єкта оцінки:вул. Луцька, буд. 25, м. Нововолинськ, Волинська обл., 45400; тел.: (03244) 30387.

Мета проведення оцінки:приватизація шляхом продажу пакета акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону.

Телефон замовника конкурсу:(044) 285-12-74.

Телефакс замовника конкурсу:(044) 286-79-85.

Електронна адреса замовника конкурсу:ari@spfu.gov.ua

Види економічної діяльності (коди КВЕД)ВАТ «Оснастка»:

68.20 – надання в оренду і експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

68.30 – виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком ВАТ «Оснастка»,од.:

будівлі і споруди – 29;

об’єкти незавершеного будівництва – 3;

машини і обладнання – 573;

транспортні засоби – 9;

інструменти, прилади, інвентар – 124;

інші основні засоби – 72.

 

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) ВАТ «Оснастка», тис. грн:73705,27.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій ВАТ «Оснастка»станом на 31.12.2016, тис. грн:

нематеріальних активів – 1839,0;

основних засобів – 4418,0;

об’єктів незавершених капітальних інвестицій – 38787,0;

довгострокових фінансових інвестицій – 101,611.

Кількість земельних ділянок: 2.

Розмір земельних ділянок, усього: 10,9737 га.

Місце розташування земельних ділянок:

вул. Луцька, 25, м. Нововолинськ, Волинська обл.;

Урочище Гушово, с. Світязь, Шацький р-н., Волинська обл.

Цільове призначення земельних ділянок:для виробничих цілей та сільськогосподарського використання;

для розміщення учнівського табору.

Правовий режим земельних ділянок: право постійного користування землею

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок:

20730,35тис. грн.– 9,9837 га (станом на 10.02.2015);

483,615 тис. грн. – 0,99 га (станом на 08.02.2016)

 Наявність об'єктів, відомості про які містять державну таємницю:«ні».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 2. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах цього напряму: 2.1. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)» та 2.2. «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності).

 Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додаткахдо нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках2 – 4 до Положення формою.

 Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пакет акцій акціонерного товариства; частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства).

 Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують 50 000,00 грн.

 Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 18.00 02 березня 2017 р.

 Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».

На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Телефон для довідок(044) 200-36-36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 09 березня 2017р. о 14.00.