A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Інформація ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для визначення вартості державного пакета акцій ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (конкурс 21.03.2017).

Інформація ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для визначення вартості державного пакета акцій  публічного акціонерного товариства  «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» у кількості  423 514 923  штуки, що становить  68,0095 %  статутного капіталу товариства (конкурс 21.03.2017).

Назва об’єкта оцінки: державний пакет акцій  публічного акціонерного товариства (ПАТ) «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» у кількості  423 514 923  штуки, що становить  68,0095 %  статутного капіталу товариства.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат». 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: Південне шосе, 15, м. Запоріжжя, 69032; тел.: (061) 212-24-57; тел./факс: (061) 212-23-36.                   

Мета проведення оцінки:приватизація шляхом продажу державного пакета акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону.

Телефон замовника конкурсу:(044) 285-12-74.

Телефакс замовника конкурсу:(044) 286-79-85.

Електронна адреса замовника конкурсу:ari@spfu.gov.ua

Види економічної діяльності (коди КВЕД)ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»:

24.42–  виробництво алюмінію;

55.90 – діяльність іншого тимчасового розміщення;

38.32 – відновлення відсортованих відходів.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»,од.:

нематеріальні активи – 50;

незавершені капітальні інвестиції – 16;

основні засоби – 41802;

у тому числі інші МНМА – 28 743;

інвестиційна нерухомість – 1 968;

інші фінансові інвестиції – 6.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу)  ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», тис. грн:155 682,0.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»станом на 30.09.2016, тис. грн:

незавершені капітальні інвестиції – 9 759,0;

основні засоби – 91 558,0;

інвестиційна нерухомість – 35 263,0;

інші фінансові інвестиції – 634,0.

Кількість земельних ділянок: 25.

Розмір земельних ділянок, усього: 216,09 га.

Місце розташування земельних ділянок:

м. Запоріжжя;

Запорізька обл., м. Приморськ;

Запорізька обл., с. Кирилівка;

Кіровоградська обл., м. Світловодськ.

Цільове призначення земельних ділянок:

землі промисловості;

землі житлової та громадської забудови;

землі оздоровчого та рекреаційного призначення.

Правовий режим земельних ділянок:

1 (одна) на правах власності;

24 (двадцять чотири) –  довгострокова оренда.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн.: 405 106,6

      Наявність об'єктів, відомості про які містять  державну таємницю:«ні».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом           2.  «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах цього напряму: 2.1. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім  прав на об’єкти  інтелектуальної власності)» та 2.2. «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні  свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності).

          Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання  містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додаткахдо нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках  2 – 4 до Положення формою.

           Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пакет акцій акціонерного товариства; частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства).

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом  поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 18.00   15 березня  2017 р.

           Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в  додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».

На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Телефон для довідок(044) 200-36-36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 21 березня  2017р. о 14.00.