A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Інформація ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для визначення вартості земельної ділянки

ІНФОРМАЦІЯ ФДМУ

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для визначення вартості земельної ділянки площею 285,0 га (витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ-1201349132014 від 04.03.2014, кадастровий номер 1225884400:09:001:0036) (право користування нею) та будівлі за генеральним планом № 43 (вежа танкодрому) військового містечка  № 48, розташованої на зазначеній земельній ділянці, що обліковуються на балансі Квартирно-експлуатаційного відділу м. Дніпра та знаходяться в межах Зеленобалківської сільської ради Широківського району Дніпропетровської області (конкурс 20.04.2017).

1. Назва об‘єкта оцінки: земельна ділянка площею 285,0 га (витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ-1201349132014 від 04.03.2014, кадастровий номер 1225884400:09:001:0036) (право користування нею) та будівля за генеральним планом № 43 (вежа танкодрому) військового містечка № 48, яка розташована на зазначеній земельній ділянці, що обліковуються на балансі Квартирно-експлуатаційного відділу м. Дніпра та знаходяться в межах Зеленобалківської сільської ради Широківського району Дніпропетровської області.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Квартирно-експлуатаційний  відділ  м. Дніпра.

Місцезнаходження об'єкта оцінки: Зеленобалківська сільська рада Широківського району Дніпропетровської області; тел.: (056) 726-76-10; e-mail: keo.dnepr@gmail.com.

Мета проведення незалежної оцінки:визначення ринкової вартості  земельної ділянки (права користування нею) та ринкової вартості будівлі (вежі танкодрому) з метою їх відчуження.

Телефон замовника конкурсу:(044) 285-12-74.

Телефакс замовника конкурсу:(044) 286-79-85.

Електронна адреса замовника конкурсу:ari@spfu.gov.ua.

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: -.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, од.:

- 1(одна) земельна ділянка;

- 1 (одна) будівля.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу): -

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій,  тис. грн:  -

Кількість земельних ділянок:1(одна).

Ро   розмір земельних ділянок, усього:285,0 га.

Місце розташування земельних ділянок: Зеленобалківська сільська рада Широківського району Дніпропетровської області.

     Цільове призначення земельних ділянок:землі оборони.

     Правовий режим земельних ділянок: постійне користування (витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ-1201349132014 від 04.03.2014, кадастровий номер 1225884400:09:001:0036).

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок,  тис. грн:-

      Наявність об'єктів, відомості про які містять  державну таємницю:«ні».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

Замовник послуг з оцінки – Квартирно-експлуатаційний відділ м. Дніпра.

Платник послуг з оцінки – приватне акціонерне товариство «Арселор Міттал Кривий Ріг».

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які є суб’єктами оціночної діяльності і діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них», а також є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку земель».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні  свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 5 років (з експертної грошової оцінки земельних ділянок, а також з оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).

          Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділах ІІІ та IVПоложення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання  містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, IVта додаткахдо нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок та підписання звіту про оцінку експертної грошової оцінки земельної ділянки, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках  2 – 4 до Положення формою.

             Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: земельна ділянка на праві власності як окремий об'єкт оцінки або у складі об'єкта оцінки.

             Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують20 000,00 грн.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом  поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30   13  квітня  2017 р.

           Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в  додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».

На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Телефон для довідок(044) 200-36-36.

 Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303)  20  квітня 2017 р. о 14.00.