A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Інформація ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для визначення вартості державного пакета акцій публічного акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль» (конкурс 18.05.2017)

ІНФОРМАЦІЯ ФДМУ
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для визначення вартості державного пакета акцій публічного акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль» у кількості  118 767 348  штук, що становить  99,833 %статутного капіталу товариства, з метою
приватизації шляхом продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону (конкурс 18.05.2017).

 

Назва об’єкта оцінки: державний пакет акцій публічного акціонерного товариства (ПАТ) «Херсонська теплоелектроцентраль» у кількості  118 767 348  штук, що становить  99,833 % статутного капіталу товариства.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:-

Місцезнаходження об'єкта оцінки: Бериславське шосе, 1, м. Херсон, 73036;   тел.: (0552) 36-61-59; тел./факс: (0552) 35-24-42.                   

Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу державного пакета акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону.

Телефон замовника конкурсу: (044) 285-12-74.

Телефакс замовника конкурсу: (044) 286-79-85.

Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua

Види економічної діяльності (коди КВЕД)ПАТ «Херсонська теплоелектроцентраль»:

35.30–  постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;

35.11 –  виробництво електроенергії;

42.21 –  будівництво трубопроводів;

68.32 – управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком ПАТ «Херсонська теплоелектроцентраль»,од.: 3006, зокрема:

об’єктів незавершених капітальних інвестицій – 23;

основних засобів –  1426;

МНМА – 1467;

нематеріальних активів – 90.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу)  ПАТ «Херсонська теплоелектроцентраль», тис. грн: 29 741,562.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій ПАТ «Херсонська теплоелектроцентраль»станом на 31.03.2017, тис. грн: 97 745,00, зокрема:

об’єктів незавершених капітальних інвестицій – 7801,00;

основних засобів –  89303,00;

нематеріальних активів – 641,00

Кількість земельних ділянок: 11.

Місце розташування  та розмір земельних ділянок, усього: 23,0637 (230 637 кв. м), зокрема:

Бериславське шосе, 1 (будівлі та споруди ТЕЦ) – 220 915,00 кв. м;

Бериславське шосе, 11 (виробничо-експлуатаційна база) – 3 024,00 кв. м;

Привокзальна площа (насосна станція № 1) – 645,00 кв. м;

вул. 49-ї Стрілецької дивізії (насосна станція № 3) – 50,00 кв. м;

вул. Молодіжна (на цвинтарі) (насосна станція № 4) – 228,00 кв. м;

біля  ковша заводу «Склотара» (насосна станція) – 4 984,00 кв. м;

вул. І. Кулика, 132-б (центральний тепловий пункт № 1) – 224,00 кв. м;

вул. І. Кулика, 124-а (центральний тепловий пункт № 2) – 223,00 кв. м;

вул. І. Кулика, 116 (центральний тепловий пункт № 3) – 115,00 кв. м;

вул. Чорноморська, 34-а (центральний тепловий пункт № 4) – 113,00 кв. м;

вул. Шовковична, 86 (центральний тепловий пункт № 5) – 116,00 кв. м.

Цільове призначення земельних ділянок:для виробничих потреб.

Правовий режим земельних ділянок:

23,0637 - постійне землекористування  в межах згідно з планом землекористування (Державний акт на право постійного користування землею виданий виконавчим комітетом Херсонської міської ради народних депутатів – відповідно до рішення виконавчого комітету Херсонської міської ради народних депутатів від 21.03.2000 № 101 та змін до нього від 14.04.2000 за № 140. Акт зареєстрований в книзі записів державних актів на право постійного користування землею за № 556).

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн.: 30 196,146, зокрема:

Бериславське шосе, 1 (будівлі та споруди ТЕЦ) – 29 010,558;

Бериславське шосе, 11 (виробничо-експлуатаційна база) – 488,074;

Привокзальна площа (насосна станція № 1) – 147,299;

вул. 49-ї Стрілецької дивізії (насосна станція № 3) – 24,017;

вул. Молодіжна (на цвинтарі) (насосна станція № 4) – 27,029;

біля  ковша заводу «Склотара» (насосна станція) – 375,096;

вул. І. Кулика, 132-б (центральний тепловий пункт № 1) – 28,576;

вул. І. Кулика, 124-а (центральний тепловий пункт № 2) – 40,258;

вул. І. Кулика, 116 (центральний тепловий пункт № 3) – 22,100;

вул. Чорноморська, 34-а (центральний тепловий пункт № 4) – 17,993;

вул. Шовковична, 86 (центральний тепловий пункт № 5) – 15,146.

      Наявність об'єктів, відомості про які містять  державну таємницю: «ні».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом           2.  «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах цього напряму: 2.1. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім  прав на об’єкти  інтелектуальної власності)» та 2.2. «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні  свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності).

          Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання  містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додаткахдо нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках  2 – 4 до Положення формою.

           Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пакет акцій акціонерного товариства; частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства).

          Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують 70 000,00 грн.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом  поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 16.00   13 травня  2017 р.

На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

           Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в  додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».

Телефон для довідок (044) 200-36-36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,  вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 18 травня  2017р. о 14.00.