A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Інформація ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для визначення вартості державного пакета акцій ПАТ «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон» (конкурс 12.07.2017)

ІНФОРМАЦІЯ ФДМУ
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для визначення вартості державного пакета акцій  публічного акціонерного товариства  «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон» у кількості 2 883 281  штука,  що становить 50 %  статутного капіталу товариства +1 акція, з метою приватизації шляхом продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону (конкурс 12.07.2017)

 

Назва об’єкта оцінки: державний пакет акцій  публічного акціонерного товариства (далі - ПАТ) «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон» у кількості 2 883 281  штука,  що становить 50 %  статутного капіталу товариства +1 акція.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:ПАТ«Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон» (ЄДРПОУ 14309913).

Місцезнаходження об'єкта оцінки:вул. Житомирська (Ак. Гаркавого), 6, м. Одеса, 65098.                   

Мета проведення оцінки:приватизація шляхом продажу державного пакета акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону.

Телефон замовника конкурсу:(044) 285-12-74.

Телефакс замовника конкурсу:(044) 286-79-85.

Електронна адреса замовника конкурсу:ari@spfu.gov.ua

Види економічної діяльності (коди КВЕД)ПАТ «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон»:

68.20 –надання в оренду і експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком ПАТ«Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон»,од.:

основних засобів –  289;

незавершених капітальних інвестицій – 1.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) ПАТ«Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон», тис. грн:1 441,640.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій ПАТ«Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон»станом на 31.03.2017, тис. грн: 3 200,00.

Кількість земельних ділянок: 6.

Місце розташування  та розмір земельних ділянок, усього: 8,84 га, зокрема:

вул. Степова, 9, м. Одеса  –  2,24 га;

вул. Болгарська, 71/80, м. Одеса–  (0,96 га та 0,37 га);

вул. Ак. Гаркавого, 6, м. Одеса –  4,6 га;

вул. Картамишевська, 10, м. Одеса  – 0,56 га;

вул. Миколаївська дорога, 142, м. Одеса –  0,11 га.

Цільове призначення земельних ділянок:-.

Правовий режим земельних ділянок: право власності/користування/оренди на земельні ділянки, що знаходяться у фактичному користуванні за                     ПАТ «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон» відсутнє.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок: не проводилась.

      Наявність об'єктів, відомості про які містять  державну таємницю:«ні».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом           2.  «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах цього напряму: 2.1. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім  прав на об’єкти  інтелектуальної власності)» та 2.2. «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні  свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності).

          Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання  містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додаткахдо нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках  2 – 4 до Положення формою.

           Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пакет акцій акціонерного товариства; частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства).

          Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують 100 000,00 грн.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом  поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30   06  липня  2017 р.

На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

         Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в  додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».

Телефон для довідок(044) 200-36-36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 12 липня  2017р. о 14.00.