A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Інформація ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для визначення вартості державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «ТЮМЕНЬ-МЕДІКО-СМІЛА» (конкурс 12.07.2017)

ІНФОРМАЦІЯ ФДМУ
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для визначення вартості державного пакета акцій  приватного акціонерного товариства «ТЮМЕНЬ-МЕДІКО-СМІЛА» у кількості  2 558 561  штука,  що становить 38,02 %  статутного капіталу товариства, з метою приватизації шляхом продажу державного пакета акцій за грошові кошти (конкурс 12.07.2017)

 

Назва об’єкта оцінки: державний пакет акцій  приватного акціонерного товариства (далі – ПрАТ) «ТЮМЕНЬ-МЕДІКО-СМІЛА» у кількості  2 558 561  штука,  що становить 38,02 %  статутного капіталу товариства.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:ПрАТ «ТЮМЕНЬ-МЕДІКО-СМІЛА».

Місцезнаходження об'єкта оцінки:вул. Мазура, 24/4,   м. Сміла, Черкаська обл.

Мета проведення оцінки:приватизація шляхом продажу державного пакета акцій за грошові кошти.

Телефон замовника конкурсу:(044) 285-12-74.

Телефакс замовника конкурсу:(044) 286-79-85.

Електронна адреса замовника конкурсу:ari@spfu.gov.ua

Види економічної діяльності (коди КВЕД)ПрАТ «ТЮМЕНЬ-МЕДІКО-СМІЛА»:

32.50 –виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком ПрАТ «ТЮМЕНЬ-МЕДІКО-СМІЛА»,од.:

основних засобів –  397;

довгострокових фінансових інвестицій – 1.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) ПрАТ «ТЮМЕНЬ-МЕДІКО-СМІЛА», тис. грн: 6 729,00.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій ПрАТ «ТЮМЕНЬ-МЕДІКО-СМІЛА»станом на 31.03.2017, тис. грн:

основних засобів –  6 664,00;

довгострокових фінансових інвестицій – 2,00.

Кількість земельних ділянок: 1.

Розмір земельної ділянки: 1437,5 кв. м.

Місце розташування земельної ділянки: вул. Мазура, 24/4, м. Сміла, Черкаська обл.

Цільове призначення земельних ділянок:під виробничі приміщення.

Правовий режим земельних ділянок: на праві оренди до 01.11.2051.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн: 2 241,00

      Наявність об'єктів, відомості про які містять  державну таємницю:«ні».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом           2.  «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах цього напряму: 2.1. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім  прав на об’єкти  інтелектуальної власності)» та 2.2. «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні  свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності).

          Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання  містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додаткахдо нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках  2 – 4 до Положення формою.

           Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пакет акцій акціонерного товариства; частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства).

          Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують 50 000,00 грн.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом  поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30   06 липня   2017 р.

На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

         Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в  додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».

Телефон для довідок(044) 200-36-36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,  вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 12 липня  2017р. о 14.00.