A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Інформація ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для визначення вартості необоротних активів Державної акціонерної компанії «Ліки України» з метою формування статутного капіталу ПАТ «Ліки України» (конкурс 04.12.2017)

Інформація ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для визначення вартості необоротних активів Державної акціонерної компанії «Ліки України» з метою формування статутного капіталу публічного акціонерного товариства  «Ліки України» (конкурс 04.12.2017).

Назва об’єкта оцінки: необоротні активи Державної акціонерної компанії (ДАК) «Ліки України» з метою формування статутного капіталу публічного акціонерного товариства (ПАТ) «Ліки України».

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДАК «Ліки України». 

Місцезнаходження об'єкта оцінки:

м. Київ; м. Бориспіль Київської обл.; м. Харків; м. Енергодар Запорізької обл.;   м. Дніпро; м. Жовті води Дніпропетровської обл.; м. Южноукраїнськ Миколаївської обл.;
м. Сміла Черкаської обл.; м. Вараш Рівненської обл.

Мета проведення оцінки:формування статутного капіталу ПАТ «Ліки України».

Телефон замовника конкурсу:(044) 285-12-74

Телефакс замовника конкурсу:(044) 286-79-85

Електронна адреса замовника конкурсу:ari@spfu.gov.ua

Види економічної діяльності (коди КВЕД)ДАК «Ліки України»:

46.46    –  оптова торгівля фармацевтичними товарами;

47.73- роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в  спеціалізованих магазинах.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком ДАК «Ліки України», од.:

земельних ділянок – 1;

будівель, споруд, передавальних пристроїв – 88;

машин та обладнання – 335;

транспортних засобів – 14;

інструментів, приладів, інвентаря (меблі) – 196;

інших основних засобів – 5.

Розмір статутного капіталу  ДАК «Ліки України», тис. грн:2 100,00.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій ДАК «Ліки України» станом на 31.08.2017, тис. грн:  3 588,4

будівель, споруд, передавальних пристроїв – 2 714,938;

машин та обладнання – 699,585;

транспортних засобів – 131,685;

інструментів, приладів, інвентаря (меблі) – 26,934;

інших основних засобів – 15,258.

Кількість земельних ділянок: 8.

Розмір земельних ділянок, усього:3,36 га, зокрема:

1. Розмір земельної ділянки: 0,1455 га.

Місце розташування земельної ділянки: вул. Максименка Федора, 28,   м. Київ.

Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення офісу.

      Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, тис. грн: 4 880,803.

2. Розмір земельної ділянки: 1,9920 га.

Місце розташування земельної ділянки:  вул. Завокзальна, 9-в, м. Бориспіль, Київська обл.

Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення складського приміщення.

      Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, тис. грн: 1 515,874.

3. Розмір земельної ділянки: 0,2879 га.

Місце розташування земельної ділянки:  вул. Ярославська, 5, м. Харків.

Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення складського приміщення.

      Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, тис. грн: 11 794,424.

4. Розмір земельної ділянки: 0,0759 га.

Місце розташування земельної ділянки: вул. Незалежності, 8,  м. Южноукраїнськ, Миколаївська обл.

Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення аптеки.

     Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, тис. грн: 8 481,600.

5. Розмір земельної ділянки: 0,0023 га.

Місце розташування земельної ділянки: вул. Незалежності, 31,   м. Южноукраїнськ, Миколаївська обл.

Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення аптеки.

     Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, тис. грн: 8 481,600.

6. Розмір земельної ділянки: 0,0932 га.

Місце розташування земельної ділянки: м-н Будівельників, 20,  м. Вараш, Рівненська обл.

Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення аптеки.

     Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, тис. грн: 288,768.

7. Розмір земельної ділянки: 0,6781 га.

Місце розташування земельної ділянки: вул. Кропоткіна, 16, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл.

Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення аптеки.

     Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, тис. грн: 6 533,794.

8. Розмір земельної ділянки: 0,0896 га.

Місце розташування земельної ділянки: вул. Європейська, 5, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл.

Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення аптеки.

      Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, тис. грн: 10 823,295.

Правовий режим земельних ділянок:

2 ділянки – на праві оренди;

2ділянки – на правіпостійного землекористування.

      Наявність об'єктів, відомості про які містять  державну таємницю:«ні».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), та з урахуванням умов цього оголошення.

Замовник та особа-платник робіт з оцінки – ДАК «Ліки України».

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами   І. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та ІІ. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні  свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності:

-         не менше 5 років за напрямом І. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»  та спеціалізаціями в межах цього напряму: 1.1. «Оцінка  нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них»,  1.2. «Оцінка машин і обладнання»,  1.3. «Оцінка колісних транспортних засобів», 1.7. «Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих що становлять культурну цінність»;

             -  не менше 10 років за напрямом ІІ. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах цього напряму:   2.1. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних   активів  (крім   прав   на   об’єкти    інтелектуальної  власності)», 2.2. «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності»       

Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання  містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додаткахдо нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках  2 – 4 до Положення формою.

            Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є:

-         необоротні активи підприємств;

-          будівлі (приміщення), споруди; машини, обладнання; колісні транспортні засоби; нематеріальні активи; земельні ділянки (речові права на них);

-         єдиний (цілісний) майновий комплекс;

-         майновий комплекс.

            Комісією будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни  послуги з оцінки, що не перевищують 100 000, 00 грн.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом  поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30   28 листопада  2017 року.

На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

          Телефон для довідок(044) 200-36-36.

Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в  додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».

          Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303)    04 грудня  2017 року о 14.00.