A A A K K K

Інформація ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для визначення вартості цілісного майнового комплексу дитячого оздоровчого табору «Сонячний», розташованого за адресою: пров. Тірас, 3, у смт Сергіївка, Білгород-Дністровський район, Одеська обл., з метою визначення справедливої вартості для відображення її результатів у бухгалтерському обліку (конкурс 21.03.2019)

Інформація ФДМУпро оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для визначення вартості цілісного майнового комплексу дитячого оздоровчого табору «Сонячний», розташованого за адресою: пров. Тірас, 3, у смт  Сергіївка, Білгород-Дністровський район, Одеська обл. (згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1085-р «Про віднесення цілісного   майнового комплексу дитячого оздоровчого табору «Сонячний» до сфери управління Фонду державного майна» віднесеного до сфери управління Фонду державного майна України), з метою визначення справедливої вартості для відображення її результатів у бухгалтерському обліку (конкурс 21.03.2019).

Найменування об’єкта оцінки: цілісний майновий комплекс дитячого оздоровчого табору «Сонячний», розташований за адресою: пров. Тірас, 3,  у  смт  Сергіївка,  Білгород-Дністровський район, Одеська обл. (згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1085-р «Про віднесення цілісного майнового комплексу дитячого оздоровчого табору «Сонячний» до сфери управління Фонду державного майна» віднесеного до сфери управління Фонду державного майна України).

Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: пров. Тірас, 3, у смт  Сергіївка,  Білгород-Дністровський район, Одеська обл.;   
тел.: (097) 701 72 20,  (044) 286 75 91.

Мета проведення незалежної оцінки:визначення справедливої вартості цілісного майнового комплексу з метою відображення її результатів у бухгалтерському обліку.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 7 об’єктів загальною площею 5138,0 кв. м.

      Наявність об'єктів, що містять  державну таємницю: ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2019.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018  № 47) (далі – Положення), та з урахуванням умов цього оголошення.

Замовник послуг з оцінки  – Фонд державного майна України.

Платник послуг з оцінки  – ДП «Управління справами Фонду державного майна України».

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки за такими напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів: І. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»  (1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них»,  1.2 «Оцінка машин і обладнання», 1.3 «Оцінка колісних транспортних засобів», 1.7 «Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність»); ІІ  «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності»  (2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)»; 2.2 «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності»).

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні  свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 10 років:

            - за напрямом І. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»  та спеціалізаціями в межах цього напряму: 1.1. «Оцінка  нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них»,  1.2. «Оцінка машин і обладнання»,  1.3. «Оцінка колісних транспортних засобів», 1.7. «Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих що становлять культурну цінність»;

             - за напрямом ІІ. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах цього напряму:   2.1. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних   активів  (крім   прав   на   об’єкти    інтелектуальної  власності)», 2.2. «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».       

          Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання  містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додаткахдо нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках  3-5 до Положення формою.

           Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: єдиний (цілісний) майновий комплекс у повному складі активів і зобов’язань; пакет акцій акціонерного товаристваабочастка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства) розміром, що забезпечує його власнику вирішальний вплив на господарську діяльність господарського товариства.

            Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки  – 70 000,0 грн.

            Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом  поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє)
до 16.00 15 березня 2019 року.

На конверті необхідно зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця, який подає конкурсну документацію.

Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в  додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».

Телефон для довідок (044) 200-36-36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303)  21 березня  2019 року о 14.00.