A A A K K K

Інформація ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для визначення вартості нерухомого майна, а саме: будівлі та споруди санаторію «Гопри» (реєстраційний номер 1381060765223), розташованих за адресою: вул. Санаторна, 72, м. Гола Пристань Херсонської області (конкурс 07.10.2020)

Найменування об’єкта оцінки: нерухоме майно, а саме: будівлі та споруди санаторію «Гопри» (реєстраційний номер 1381060765223).

Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: вул. Санаторна, 72, м. Гола Пристань Херсонської області; тел.: (044) 200-31-76. 

Мета проведення незалежної оцінки: постановка будівель та споруд на баланс ДП «Управління справами Фонду державного майна України».

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів), шт.:

 • грязелікувальниця, А, площею 1397,1 кв. м – 1;
 • поліклініка, Б, площею 443, 2 кв. м – 1;
 • столова, В, площею 877, 4 кв. м – 1;
 • спальний корпус № 7, Г, площею 937, 7 кв. м – 1;
 • спальний корпус № 8, Д, площею 999, 3 кв. м – 1;
 • будинок культури (залишки) Є (площа не визначена) – 1;
 • спальний корпус № 2 (площа не визначена), И, – 1;
 • адмін. будівля, Ж, площею 302, 9 кв. м –1;
 • спальний корпус № 1 площею 165 кв. м – 1;
 • червоний куточок, К, площею 344, 9 кв. м;
 • корпус лікувальної фізкультури, Л, площею 344, 5 кв. м – 1;
 • котельня, М, площею 278, 9 кв. м – 1;
 • склад, О, площею 318, 8 кв. м – 1;
 • гараж, П, площею 161, 2 кв. м – 1;
 • трансформаторна, Р, площею 30.4 кв. м – 1;
 • столярний цех, С, площею 95, 2 кв. м – 1;
 • гараж, Т, площею 60, 6 кв. м – 1;
 • склад, У, площею 100 кв. м – 1;
 • склад, Х (площа не визначена) – 1;
 • склад, Ш, площею 77, кв. м – 1;
 • ворота № 2, 3 (площа не визначена) – 2;
 • огорожа № 1(площа не визначена) – 1.

Місце розташування земельної ділянки (ділянок)
вул. Санаторна, 72, м. Гола Пристань, Херсонська область.
Наявність об'єктів, що містять  державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2020.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (із змінами) (далі – Положення), та з урахуванням умов цього оголошення.

Замовник послуг з оцінки  – Фонд державного майна України.

Платник послуг з оцінки  – ДП «Управління справами Фонду державного майна України».

Згідно із Законом України «Про публічні закупівлі» процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 50 (п‘ятдесят) тисяч гривень.

          До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами: І. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» (1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них», 1.2 «Оцінка машин і обладнання», 1.3. «Оцінка колісних транспортних засобів», 1.7 «Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність»); ІІ  «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності»  (2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)»).
          Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні  свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше  10 років за  напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів: І. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»  (1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них», 1.2 «Оцінка машин і обладнання», 1.3. «Оцінка колісних транспортних засобів», 1.7 «Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність»); ІІ  «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності»  (2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)»).
       Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання  містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках  3-5 до Положення формою.
        Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: окремі будівлі, споруди, зокрема нерухомість готельного, рекреаційного та санаторно-курортного призначення.
                Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 49 900,00 грн.
       Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом  поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 16.00  01 жовтня 2020 року.
На конверті необхідно зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця, який подає конкурсну документацію.

Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303)  07 жовтня  2020 року о 14.00.