A A A K K K

Інформація ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для визначення вартості нерухомого майна, що повертається у державну власність, а саме: об’єкта незавершеного будівництва - 171 – квартирного дев’ятиповерхового житлового будинку № 2, загальною площею 13231,48 кв. м (житлова площа 9084,44 кв. м), розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Адмірала Головка, мікрорайон 12-А, що обліковується на балансі ТОВ «Україна-Метал-ЛТД», а також для визначення розміру відшкодування внаслідок можливого завдання майнової шкоди (збитків) державі в результаті господарської діяльності ТОВ «Україна-Метал-ЛТД», пов’язаної з використанням об’єкта незавершеного будівництва (конкурс 10.02.2021)

Найменування об’єкта оцінки: нерухоме майно, а саме: незавершений будівництвом 171-квартирний дев’ятиповерховий житловий будинок № 2, загальною площею 13231,48 кв. м
(житлова площа 9084,44 кв.м), що обліковується на балансі ТОВ «Україна – Метал - ЛТД».

Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вул. Адмірала Головка, мікрорайон 12-А»; тел.: (056) 435-22-63,
(056) 408-54-17. 

Мета проведення незалежної оцінки:оцінка об’єкта незавершеного будівництва з метою його повернення у державну власність.Визначення розміру відшкодування внаслідок можливого завдання майнової шкоди (збитків) державі в результаті господарської діяльності ТОВ «Україна – Метал - ЛТД», пов’язаної з використанням об’єкта незавершеного будівництва.

Основні види продукції (послуг), що виробляються: 41.20 будівництво житлових та нежитлових будівель.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: 9 375,00 грн;

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: загальна площа ділянки 1,4281 га (державний акт від 01.07.1998№ 399)

площа ділянки під житловий будинок № 2 - 9830,0 кв. м,

площа забудови під будинок № 2 - 2210,0 кв. м,

площа благоустрою під житловий будинок № 2 - 7620,0 кв.м.

Місце розташування земельної ділянки (ділянок)

місто Кривий Ріг, вул. Адмірала Головка, мікрорайон 12-А.

Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): розміщення 9-ти поверхового житлового будинку № 2.

Правовий режим земельної ділянки (ділянок): кадастровий номер ділянки: 1211000000:07:061:0136, територія Криворізької міської ради, Тернівський район.

Наявність об'єктів, що містять  державну таємницю:ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.10.2020.

          Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (із змінами) (далі – Положення), та з урахуванням умов цього оголошення.

          Замовник послуг з оцінки  – Фонд державного майна України.

           Платник послуг з оцінки  – Фонд державного майна України.

  Згідно із Законом України «Про публічні закупівлі» процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 50 (п‘ятдесят) тисяч гривень.

          До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом: І. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» (1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них»).

          Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні  свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше  3 років за  напрямом оцінки майна та спеціалізацією в межах цього напряму: І. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»  (1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них»).

          Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання  містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках  3-5 до Положення формою.

          Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: об’єкти незавершеного будівництва, зокрема житлової нерухомості (квартири, житлові та дачні будинки разом із господарськими будівлями та спорудами або без них).

          Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки   –  30 000,0 грн.

            Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом  поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 16.00 04 лютого 2021 року.

          На конверті необхідно зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця, який подає конкурсну документацію.

          Телефон для довідок (044) 200-36-36.

          Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303)  10 лютого  2021 року о 14.00.