A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Інформація ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності.

 

1. Назва об‘єкта оцінки: необоротні активи державного підприємства «Криворізька теплоцентраль».

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:

Місцезнаходження об'єкта оцінки:державне підприємство «Криворізька теплоцентраль» 50014, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Криворізька ТЦ; тел.: (056) 409-93-59, тел./факс.: (056) 440-31-12.

Мета проведення оцінки:формування статутного капіталу публічного акціонерного товариства.

Телефон замовника конкурсу:(044) 285-12-74

Телефакс замовника конкурсу:(044) 286-79-85

Електронна адреса замовника конкурсу:ari@spfu.gov.ua

Види економічної діяльності (коди КВЕД)державного підприємства «Криворізька теплоцентраль»: виробництво теплової енергії; транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами; постачання теплової енергії.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком державне підприємство «Криворізька теплоцентраль», од.:

основних  засобів –  3164;

інших необоротних активів (МНМА): 38370;

незавершеного будівництва – 1;

незавершених капітальних інвестицій – (151 рах.): 76;

довгострокових фінансових інвестицій – 0;

нематеріальних активів – 62.

 

Розмір статутного капіталу (власного капіталу)  державного підприємства «Криворізька теплоцентраль»:, тис. грн:1091641,780, зокрема:

статутний капітал  – 36377,380;

капітал у дооцінках – 8469,504;

додатковий капітал – 19782,608;

непокритий збиток – 1156271,273.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.2015, тис. грн: 55626,798, зокрема:

основних  засобів –  46905,264 ( в т. ч.  комунальне майно – 17203,776);

нематеріальних активів – 4415,953;

незавершеного будівництва та капітальних  інвестицій: 4305,582

Кількість земельних ділянок: 91.

Розмір земельних ділянок, усього: 432152,06 кв. м.

Місце розташування земельних ділянок:  Дніпропетровська обл.,  м. Кривий Ріг, а також на території Валівської сільської ради.

Цільове призначення земельної ділянки: розміщення адміністративно-побутового корпусу; розміщення виробничих приміщень берегової насосної станції; розміщення виробничих приміщень багерної насосної станції другого ступеню підйому; розміщення котелень; розміщення  підвищувальної насосної станції; розміщення ТРП; розміщення виробничих приміщень ГРП; розміщення ремонтно-виробничої бази Сх. ЕР; розміщення виробничих приміщень насосної станції; розміщення виробничих приміщень служби наладки та випробування; розміщення виробничих приміщень дільниці по ремонту тепломереж; розміщення бази відпочинку «Топольок».

      Правовий режим земельних ділянок: інформація уточнюється.

      Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн:375020,246.

      Наявність об'єктів, відомості про які містять  державну таємницю: «ні».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2016.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України (01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9).

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами 1 та 2.

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні  свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 5 років (для об’єктів у матеріальній формі); не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі  прав на об’єкти інтелектуальної  власності)

          Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання  містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додаткахдо нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках  2 – 4 до Положення формою.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом  поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Кутузова, 18/9, фойє) до 18.00 15 березня  2016 р.

На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

            Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в  додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».

Телефон для довідок(044) 200-36-36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, кімн. 303) 21 березня  2016 р. о 14.00.