A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Інформація ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

Інформація про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності з метою визначення вартості державної частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Флот Донбасу», що становить 25,1 % статутного капіталу товариства(конкурс 20.04.2016).

Назва об‘єкта оцінки: державна частка у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Флот Донбасу», що становить 25,1 % статутного капіталу товариства.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:-

Місцезнаходження об'єкта оцінки: пр. Луніна, 89, м. Маріуполь; тел.: (0629) 54-08-00, тел./факс: (0629) 54-08-25.

Мета проведення оцінки:приватизація шляхом продажу державної частки за грошові кошти.

Телефон замовника конкурсу:(044) 285-12-74

Телефакс замовника конкурсу:(044) 286-79-85

Електронна адреса замовника конкурсу:ari@spfu.gov.ua

Види економічної діяльності (коди КВЕД)ТОВ «Торговий Флот Донбасу»: надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна..

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком ТОВ «Торговий Флот Донбасу», од.:

основних засобів658;

довгострокових фінансових інвестицій – 27501;

нематеріальних активів – 57.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) ТОВ «Торговий Флот Донбасу», тис. грн:513264,452.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.2015, тис. грн:

основних засобів7649,0;

довгострокових фінансових інвестицій – 603995,5.

Кількість земельних ділянок: 5.

1. Розмір земельної ділянки, усього:0,8730 га.

Місце розташування земельної ділянки: пр. Луніна, 89, м. Маріуполь.

Цільове призначення земельної ділянки: експлуатація адміністративного будинку.

 Правовий режим земельної ділянки: надана у користування на строк 10 років на підставі договору оренди землі від 17.05.2013.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, тис. грн:за 1,0 кв. м – 0,217.

2. Розмір земельної ділянки, усього:0,2357 га.

Місце розташування земельної ділянки: пр. Луніна, 89, м. Маріуполь.

Цільове призначення земельної ділянки: експлуатація адміністративного будинку.

 Правовий режим земельної ділянки: надана у користування на строк 10 років на підставі договору оренди землі від 13.03.2013.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, тис. грн:за 1,0 кв. м – 0,217.

3. Розмір земельної ділянки, усього:0,2230 га.

Місце розташування земельної ділянки: бул. Приморський, 21, м. Маріуполь.

Цільове призначення земельної ділянки: експлуатація будинку з прийому делегацій.

 Правовий режим земельної ділянки: надана у користування на строк 10 років на підставі договору оренди землі від 17.05.2013.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, тис. грн:за 1,0 кв. м – 0,471.

4. Розмір земельної ділянки, усього:0,1431 га.

Місце розташування земельної ділянки: пр. Нахімова, 7, м. Маріуполь.

Цільове призначення земельної ділянки: експлуатація адміністративного будинку.

 Правовий режим земельної ділянки: надана у користування на строк 10 років на підставі договору оренди землі від 13.03.2015.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, тис. грн: за 1,0 кв. м – 0,365.

5. Розмір земельної ділянки, усього:2,2572 га.

Місце розташування земельної ділянки: с. Требухів, Броварський р-н, Київська обл.

Цільове призначення земельної ділянки: під господарськими будівлями та спорудами.

 Правовий режим земельної ділянки: земельна ділянка належить на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 4341459 від 25.07.2013.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, тис. грн:за 1,0 кв. м – 0,103.

 Наявність об'єктів, відомості про які містять державну таємницю:«ні».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2016.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України (01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9).

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 2 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності», спеціалізацією 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)».

 Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додаткахдо нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках2 – 4 до Положення формою.

 Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: частки, пакети акцій акціонерних товариств в майні господарських товариств (крім акціонерних товариств), зокрема, в галузі морських (річкових) перевезень.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Кутузова, 18/9, фойє) до 18.00 14 квітня 2016 р.

На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

 Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».

Телефон для довідок(044) 200-36-36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, кімн. 303) 20 квітня 2016 р. о 14.00.