A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності з метою визначення вартості земельної ділянки площею 1,0 га, що обліковується на балансі Квартирно-експлуатаційного відділу м. Рівне. (конкурс 17.08.2015)

ІНФОРМАЦІЯ ФДМУ

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності з метою визначення вартості земельної ділянки площею 1,0 га, що обліковується на балансі Квартирно-експлуатаційного відділу м. Рівне. (конкурс 17.08.2015).

1. Назва об‘єкта оцінки: земельна ділянка площею 1,0 га, що обліковується на балансі Квартирно-експлуатаційного відділу м. Рівне (витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ-5601228042014 від 27.11.2014, кадастровий номер 5610100000:01:015:0169).

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Квартирно-експлуатаційний відділ м. Рівне.

Місцезнаходження об'єкта оцінки:м. Рівне, вул. Бахараєва, 6 - вул. Кіквідзе, 64.Мета проведення оцінки:проведення процедури організації будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей.

Телефон замовника конкурсу:(036) 630057

Телефакс замовника конкурсу:(036) 630057

Електронна адреса замовника конкурсу:sekretarKEV@i.ua

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: -.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, од.: -

Розмір статутного капіталу (власного капіталу): -

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн: -

Кількість земельних ділянок:1.

Розмір земельних ділянок, усього:1,0 га.

Місце розташування земельних ділянок: м. Рівне, вул. Бахараєва, 6 - вул. Кіквідзе, 64.

Цільове призначення земельних ділянок: -

Правовий режим земельних ділянок: постійне користування (витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ-5601228042014 від 27.11.2014, кадастровий номер 5610100000:01:015:0169).

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн:-

Наявність об'єктів, відомості про які містять державну таємницю:«ні».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

Замовник та платник послуг з оцінки – Квартирно-експлуатаційний відділ м. Рівне.

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку земель».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 5 років (для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок).

 Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі IVПоложення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, IVта додаткахдо нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок та підписання звіту про оцінку експертної грошової оцінки земельної ділянки, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках 2 – 4 до Положення формою.

Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки – 10000,00 гривень.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: земельна ділянка на праві власності як окремий об'єкт оцінки або у складі об'єкта оцінки.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Кутузова, 18/9, фойє) до 18.00 11 серпня 2016 р.

Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».

На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Телефон для довідок(044) 200-36-36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, кімн. 303) 17 серпня 2016 р. о 14.00.