A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

ІНФОРМАЦІЯ ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності з метою визначення вартості пакета акцій ПАТ «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування»

Інформація ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності з метою визначення вартості пакета акцій  публічного акціонерного товариства (ПАТ) «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» розміром 50,0 % статутного капіталу плюс одна акція,  що становить 22 467 609 штук, з метою приватизація шляхом продажу державного пакета акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону (конкурс 26.12.2016).

 

Назва об‘єкта оцінки: пакет акцій  публічного акціонерного товариства    (ПАТ) «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» розміром 50,0 % статутного капіталу плюс одна акція,  що становить 22 467 609 штук.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування».

Місцезнаходження об'єкта оцінки:вул. 2-а Залізнична,  буд. 2, м. Суми, 40003; тел.: (0542) 25-04-28,  (0542) 78-69-02        

Мета проведення оцінки:приватизація шляхом продажу державного пакета акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону.Телефон замовника конкурсу: (044) 285-12-74.

Телефакс замовника конкурсу:(044) 286-79-85.

Електронна адреса замовника конкурсу:ari@spfu.gov.ua

Види економічної діяльності (коди КВЕД)ПАТ «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування»:

72.19 –  дослідження і експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;

28.12 – виробництво гідравлічного та пневматичного устаткування;

71.12 – діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування у цих сферах.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком ПАТ «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування», од.:

основні засоби – 3528; 

нематеріальні активи – 623.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу)  ПАТ «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування»,  тис. грн:11 233,804.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій ПАТ «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування»станом на 30.09.2016, тис. грн:

основні засоби – 17 767,00; 

інвестиційна нерухомість – 10 151,00;

нематеріальні активи – 4 969,00.

Кількість земельних ділянок: -

Розмір земельної ділянки, усього: 4,1933 га (зокрема, основна площадка – 4,1785 га, каналізаційна станція – 0,0148 га).

Місце розташування земельної ділянки: вул. 2-а Залізнична,  буд. 2,  м. Суми.

Цільове призначення земельної ділянки:землі підприємств іншої промисловості.

Правовий режим земельної ділянки: оренда.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, тис. грн: 13 019,358.

      Наявність об'єктів, відомості про які містять  державну таємницю:«ні».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом  2  «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах цього напряму: 2.1. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім  прав на об’єкти  інтелектуальної власності)» та 2.2. «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні  свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності).

          Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання  містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додаткахдо нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках  2 – 4 до Положення формою.

           Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пакет акцій акціонерного товариства; частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства).

           Очікувана ціна надання послуг з оцінки –  до 50 000,00 грн.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом  поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 18.00   20 грудня  2016 р.

         Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в  додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».

На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Телефон для довідок(044) 200-36-36.

           Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303)    26 грудня  2016 р. о 14.00.