A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Щодо анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

               20.02.2018                             Київ                                  № 246

                                                                                   

Щодо анулювання сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності

 

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», згідно з абзацом третім пункту 1 розділу ІІ Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України (далі – Фонд) від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291 (із змінами), за наявності у Фонді трьох звітів про оцінку  збитків, що призвели до завдання майнової шкоди власникам колісних  транспортних засобів  (вх. Фонду від 24 травня 2017 року  № 1330/16973, від 17 серпня 2017 року № 1330/26611, від 24 листопада 2017 року  № 1330/37281), які за результатами рецензування рецензентом, що працює у штаті Фонду, та членом Екзаменаційної комісії  Мухіним О.О.  класифікуються відповідно за абзацами четвертим та п’ятим  пункту 67 Національного стандарту  № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440, враховуючи, що результати такої оцінки використані замовником,

НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 02 червня 2017 року № 534/17, виданий товариству з обмеженою відповідальністю «ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРТНА КОМПАНІЯ «СОВА» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 36998073).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення цього наказу.

     3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

 

Заступник Голови  Фонду                                                          Є. Асташев