A A A K K K

Щодо видачі сертифікатів суб‘єктів оціночної діяльності

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.12.2018                                      Київ                                  № 1615

 

Щодо видачі сертифікатів  суб‘єктів
оціночної діяльності

 

Відповідно до  статті 19 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», згідно з пунктом 1 розділу ІІІ  Положення про видачу сертифікатів суб‘єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 14 березня  2002 року № 479, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2002 року за № 312/6600 (із змінами), за результатами розгляду та перевірки  документів, поданих суб‘єктами господарювання,

НАКАЗУЮ:

1. Видати суб‘єктам господарювання згідно з додатком сертифікати суб‘єктів оціночної діяльності.

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності вжити заходів щодо оприлюднення цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

 

Заступник Голови  Фонду                                                            Є. АСТАШЕВ

 

 

Додаток до наказу Фондудержавного майна України

 19 12 2018  року №1615

Перелік суб‘єктів господарювання, яким Фонд прийняв рішення
видати сертифікат суб‘єкта  оціночної діяльності

 

1. Болдарєв Сергій Миколайович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2690819450);

2.  Крупович Максим Юлійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3022903071);

3. Курищук Віктор Зіновійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2654302858);

4. Ластовецький Роман Анатолійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2505311996);

5. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 34603796);

6.  Смолянко Руслан Вікторович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2692712390);

7.  Шиліна – Рижак Яна Вікторівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3274913502).

 

Заступник директора Департаменту                                     К. МАЛИШЕВА