A A A K K K

Щодо анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності від 10 червня 2019 року № 456/19

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.10.2019                                              Київ                                      № 1034

 

 

Щодо анулювання сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності
від 10 червня 2019 року № 456/19

 

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності - суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за  № 417/12291 (із змінами), у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності - товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «БІЗНЕС - ГРУПА СПІВДРУЖНІСТЬ» (вх. Фонду державного майна України від 08 жовтня 2019 року № 1363/28695),

НАКАЗУЮ:

1.      Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 10 червня 2019 року № 456/19, виданий Фондом державного майна України ТОВ «БІЗНЕС ГРУПАСПІВДРУЖНІСТЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 33481340).

2.      Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення цього нанаказу.

3.  Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночноїдіяльності.     

 

 

Заступник Голови Фонду                                                      Євген АСТАШЕВ