A A A K K K

Щодо анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.10.2019                                              Київ                                      №  1069

 

 

Щодо анулювання сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності

 

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», згідно з абзацом третім пункту 1 розділу ІІ Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за
№ 417/12291 (зі змінами), за наявності у Фонді державного майна України звіту про оцінку  вартості акцій приватного акціонерного товариства (вх. Фонду державного майна України від 27 грудня 2018 року № 11/41398),  що за результатами рецензування рецензентом, який працює у штаті Фонду державного майна України, та головою  Громадської організації «Всеукраїнська асоціація фахівців оцінки» Максимовим С.Й. класифікується відповідно за абзацами четвертим та п’ятим пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440,  враховуючи, що  результати такої оцінки використані замовником,

                                                                                     

НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 19 лютого 2019 року № 144/19, виданий товариству з обмеженою відповідальністю «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ ЕДВАЙЗОРІ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 32037073).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

 

 

Голова  Фонду                                                                Дмитро СЕННИЧЕНКО