A A A K K K

Щодо анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності від 23 жовтня 2015 року № 826/15

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.08.2016                                           Київ                                           №  1605

                                                                                        

 

Щодо  анулювання сертифіката
суб’єкта  оціночної діяльності
від 23 жовтня 2015 року № 826/15

 

        

Відповідно до статті 20 Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України (далі - Фонд) від 27 березня 2006 року     № 513, зареєстрованого в  Міністерстві  юстиції   України  11 квітня 2006 року за № 417/12291 (у редакції наказу Фонду від 01 жовтня 2015 року         № 1465), у зв’язку із припиненням оціночної діяльності малого приватного підприємства (далі - МПП) «ЕКСПЕРТ» (вх. Фонду від 15 липня 2016 року   №  1330/21887), а також згідно з рішенням Екзаменаційної комісії (протокол засідання  від 28 липня 2016 року № 88),

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 23 жовтня 2015 року № 826/15, виданий Фондом МПП «ЕКСПЕРТ» (код ЄДРПОУ 24180219).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав  та професійної оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення цього наказу.                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

 

 

Заступник Голови Фонду                                                                 Н. Лебідь