A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсів з відбору виконавців робіт із землеустрою

І. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянкиз метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (погодження меж земельної ділянки з суміжними землекористувачами; визначення та закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка; проведення робіт з реєстрації земельної ділянки у державному земельному кадастрі та присвоєння кадастрового номера; погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку, одержання позитивного висновку державної експертизи документації із землеустрою, підготовка інших матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки).

Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт незавершеного будівництва – кінотеатр на 500 місць разом із земельною ділянкою за адресою: 85307, Донецька обл., м. Покровськ, мкр-н Шахтарський, 28а. Балансоутримувач відсутній.

Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва – кінотеатр на 500 місць,одноповерховий, цеглянийплощею 1 246,9м2з ґанком площею 31,7 м2 та тамбурами площами 8,0 м2, 4,6 м2, 4,5 м2. Розмір земельної ділянки буде визначатися при проведенні робіт із землеустрою.

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: Закон України «Про приватизацію державного майна», Закон України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва», наказ ФДМУ від 13.01.1998 № 30 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації», наказ РВ ФДМУ по Донецькій області від 02.12.2016 № 01007 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта державної власності групи Д».

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці, позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.

ІІ. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера.

Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи А – група будівель і споруд автостанції у складі: будівля автостанції площею 236,1 м2, туалет площею 48,7 м2, навіс площею 226,9 м2, навіс площею 12,6 м2, огорожа площею 18,2 м2, огорожа площею 13,6 м2, замощення площею 5 215,0 м2 за адресою: вул. Маяковського, 48/18а, смт Ялта, Мангушський (Першотравневий) р-н, 87450, що обліковується на балансі ПУАТ «Донецьке обласне підприємство автобусних станцій».

Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташована група будівель і споруд автостанції загальною площею під забудовами 524,0 м2, орієнтовна площа земельної ділянки – 5 500,0 м2.

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 21.02.2011 № 230, зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 20.02.2014 № 547, наказ РВ ФДМУ по Донецькій області від 25.01.2017 № 00088, вимоги п. 6 ст. 120 Земельного кодексу України та п. 2 ст. 377 Цивільного кодексу України.

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці.

Умови конкурсу:

Претенденти на участь у конкурсі подають до РВ ФДМУ по Донецькій області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об'єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатку 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.11 № 1420, зі змінами); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи); копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено: вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.11 № 1420, зі змінами) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.

Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.

Конкурс відбудеться 28.02.2017 о 10.00 в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1 (4-й поверх, відділ приватизації та постприватизаційного контролю).

Конкурсна документація на участь у конкурсі подається до відділу інформаційного та організаційно-документального забезпечення регіонального відділення: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, 3-й поверх, не пізніше, ніж за п’ять робочих днів до оголошеної дати проведення конкурсу – до 20.02.2017 (включно).

Телефон для довідок (057) 700-03-14 (відділ приватизації та постприватизаційного контролю).