A A A K K K

Фонд державного майна затвердив форми розкриття інформації про об’єкти оренди з переліку “другого типу”

Фонд державного майна затвердив дві нові форми розкриття інформації про об’єкти оренди, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду без проведення аукціону, тобто об’єктів із переліку “другого типу”.

Нагадаємо, що відповідно до Закону України “Про оренду державного та комунального майна” від 3 жовтня 2019 року, державне майно, яке передається в оренду, розподіляється на два переліки - першого і другого типів. Так, об'єкти оренди, які пропонуються для оренди на аукціоні, потрапляють у перелік “першого типу” зазвичай без визначення цільового призначення, за яким можливо використовувати об’єкт оренди (тобто можуть бути використані за будь-яким призначенням на розсуд орендаря). Водночас, майно, що передається без аукціону для задоволення потреб пільгових категорій орендарів, відноситься до переліку “другого типу” із зазначенням конкретного цільового призначення, за яким можливе його використання.

Згідно з новим Порядком передачі державного і комунального майна в оренду (далі - Порядок), який був прийнятий Кабінетом Міністрів 3 червня 2020 року, потенційні орендарі, які мають право отримати в оренду майно на пільгових умовах, без проведення аукціону, поділяються на дві групи:

 1. Потенційні орендарі, які мають право отримати той або інший об’єкт із переліку “другого типу” на підставі поданої ними заяви.

До цієї першої групи належать органи державної влади та органи місцевого самоврядування, інші установи і організації, діяльність яких фінансується за рахунок державного або місцевих бюджетів; релігійні організації; Пенсійний фонд України та його органи; дипломатичні представництва, консульські установи іноземних держав, представництва міжнародних міжурядових організацій в Україні.

Якщо на одне і те саме приміщення подано декілька заяв від зазначених органів, рішення про те, яка з заяв підлягає задоволенню першочергово, приймається в адміністративному порядку.

Фонд державного майна розкриватиме інформацію про об’єкти оренди, які включаються до переліку “другого типу” за такими заявами за затвердженою Формою 2.0.

 1. Потенційні орендарі, які мають право отримати об’єкт із переліку “другого типу” за результатами розгляду заяв, якщо на одне приміщення, включене до переліку другого типу за визначеним цільовим призначенням, претендують два і більше потенційних орендаря, які бажають і мають право здійснювати діяльність за таким цільовим призначенням. 

Фонд державного майна розкриватиме інформацію про об’єкти оренди, які включаються до переліку “другого типу” за заявами від вище зазначених орендарів  за Формою 2.1. 

Довідково:

Законодавство встановлює різні підходи до визначення того з потенційних орендарів, з яким врешті буде укладено договір оренди. В залежності від цільового призначення приміщення або типу орендаря використовуватиметься одна з таких процедур:

(а) конкурс нецінових пропозицій за скоринговою системою оцінки діяльності потенційного орендаря, або 

(б) розкриття закритих цінових пропозицій від потенційних орендарів, які зацікавлені в отриманні приміщень для здійснення визначеного законом “пільгового” виду діяльності, або 

(в) принцип першості поданої заявки. 

До переліку потенційних орендарів типу “А” належать:

 • громадські організації у сфері культури і мистецтв;

 • громадські організації ветеранів для розміщення реабілітаційних установ для ветеранів;

 • реабілітаційні установи для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для розміщення таких реабілітаційних установ.

Скорингова система оцінки діяльності орендаря працює шляхом порівняння кількості балів, нарахованих потенційному орендарю за кожним із критеріїв оцінки його діяльності.  Ці критерії визначені у Порядку. Серед них є, наприклад, кількість членів організації, тривалість її існування, розмір членських або благодійних внесків тощо. Кожному такому критерію присвоюється певна вага від 5% до 15%.

До переліку потенційних орендарів типу “Б” належать:

 • заклади освіти, крім державних і комунальних;

 • вітчизняні видавництва і підприємства книгорозповсюдження, крім тих, що засновані як державні або комунальні підприємства.

До переліку потенційних орендарів типу “В” належать: 

 • музеї;

 • народні депутати України;

 • державні підприємства, установи і організації; (комунальні підприємства, установи і організації - для майна комунальної власності);

 • члени національних творчих спілок;

 • інші потенційні орендарі з числа пільговиків, не охоплені першими двома критеріями. 

Представницькі органи місцевого самоврядування можуть встановити інший критерій визначення орендаря в певних встановлений Порядком випадках. 

Інформація про всі об’єкти, які можуть бути передані в оренду без проведення електронного аукціону, буде завантажуватись у внутрішню базу даних Фонду, яка однак буде розкритою і доступною на його офіційному сайті. 

Попри те, що ці об’єкти, включені до Форми 2.1, передаватимуться в оренду без проведення електронних торгів, всі дані щодо них будуть передаватись в електронну торговельну систему Prozorro.Продажі шляхом розміщення інформаційного повідомлення, як вимагає пункт 115 Порядку. Через неї ж відбуватимуться всі необхідні процедури для визначення орендаря, із яким буде укладений договір. 

Інформація про укладання договорів оренди об'єктів, включених до Форми 2.0, відображатиметься на сайті Фонду.