A A A K K K

Щодо змін існуючих правил авторизації електронних майданчиків

Для громадського обговорення було оприлюднено проєкт регуляторного акту про внесення змін до Порядку авторизації електронних майданчиків, який затверджується спільним наказом Фонду державного майна України та Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України «Про затвердження Змін до Порядку авторизації електронних майданчиків», що спрямований на розвиток конкуренції, запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема щодо  авторизованих електронних майданчиків на внесення до бази даних Фонду інформації оцінювачів про ринкову вартість об’єктів нерухомості.

Фонд врахував надані пропозиції і зауваження та вважає за необхідне внести зміни до існуючих правил авторизації майданчиків з метою захисту інтересів добросовісних заявників.

Пропонується унормувати правові наслідки неотримання такими заявниками відповідей від операторів авторизованих майданчиків, а також наслідки висунення операторами авторизованих майданчиків недобросовісних заперечень на пропозицію заявника щодо встановлення з ним інформаційної взаємодії.

Фонд підкреслює свою рішучість у забезпеченні права будь-якого добросовісного заявника пройти авторизацію майданчика у Фонді за умови його відповідності визначеним вимогам.

Фондом вживаються заходи щодо погодження таких змін із зацікавленими органами державної влади. Проєкт направлений на узгодження до Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Міністерства цифрової трансформації та Державної регуляторної служби.

Проєкт регуляторного акту