A A A K K K

Закінчується прийом заявок на участь в аукціоні з продажу пакета акцій ПАТ "Чернівецький радіотехнічний завод"

РВ ФДМУ по Чернівецькій області продає 21,524% статутного капіталу  Публічного акціонерного товариства "Чернівецький радіотехнічний завод"–

http://www.privatization.gov.ua/sale-obj/243

Об‘єкт знаходиться за адресою: вул. Хотинська, 41, м. Чернівці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу 25осіб

ПАТ надає послуги по передачi електроенергiї населенню, юридичним особам та фiзичним особам-пiдприємцям. Клiєнтами ПАТ є пiдприємства та жителi мiста Чернiвцi.

Одним з основним видом послуг товариства є здавання в оренду власного нерухомого майна. Забезпечено під’їзними шляхами.  15044 кв м здається товариством в оренду.

Екологічний стан підприємства задовільний. Підприємство на даний час не працює. Твердо-побутові відходи вивозяться централізовано.

Провадження у справі про банкрутство товариства відсутнє.

Стартова ціна - 4 863 527,96 грн.

Заявки на участь у торгах приймаються до 13:00 31.05.2017

Аукціон з підвищенням ціни буде проведено фондовою біржею «Універсальна» 01.06.2017 о 10:00