A A A K K K

Оформлення інформаційного запиту

Доступ до публічної інформації

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

3) підпис і дату.

 

Запит на інформацію може бути поданий:

на поштову адресу:         93404, Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 32-А, кім.313

                                             (на конверті вказувати "Публічна інформація");

на електронну адресу:       lugansk@spfu.gov.ua;
по телефону:                        (06452) 4-23-68
 

 Для оформлення інформаційного запиту

Форми для подання інформаційного запиту в письмовому вигляді:

Від фізичних осіб

Від об’єднань громадян

Від юридичних осіб