A A A K K K

Історична довідка

Приватизація завжди була серед головних віх економічної стратегії держави. Процес приватизації в Україні протягом багатьох років був одним із основних рушіїв економічних реформ. Основні орієнтири приватизації в Україні були закладені наприкінці 1991 року, коли  парламент затвердив Концепцію роздержавлення і приватизації майна державних підприємств, житлового фонду та землі. У 1992 році були прийняті основні приватизаційні закони та затверджена Державна програма приватизації на 1992 рік. Саме цей рік можна вважати початком приватизації.
 
У червні 1992 року, було створене і Регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області (далі – регіональне відділення). Основною метою діяльності регіонального відділення стало створення правових і організаційних умов для регулювання відносин власності, проведення приватизації державного майна, розвитку нових форм господарювання. Про професіоналізм Історію створення регіонального відділення важко уявити без людей, які перебували біля джерел приватизації. На той час регіональне відділення було об’єднано з Фондом комунального майна обласної ради і працювало в ньому лише 10 фахівців. Основними вимогами до працівників завжди були високий рівень освіти, бездоганна репутація, ініціативність, відповідальність, уміння співпрацювати з людьми, інтелігентність та витриманість. З кожним роком у зв’язку із змінами завдань, які поставали перед органами приватизації, повноважень у сфері управління майном, корпоративного управління структура регіонального відділення змінювалась і удосконалювалась.
 
Діяльність регіонального відділення здійснюється за такими основними напрямами: приватизація державного майна, діяльність у сфері орендних відносин, оцінка державного майна, ведення Єдиного реєстру об’єктів державної власності, управління державним майном, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації, управління державними корпоративними правами, контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів державної власності.
 
Сучасний стан реформ в економіці країни зумовив нові підходи до діяльності органу приватизації: поступово зменшуватиметься сфера діяльності Фонду державного майна України на сегменті приватизаційному, а натомість розширятиметься сфера корпоративного управління, оренди, оцінки тощо.
 
Найголовніше завдання регіонального відділення на майбутнє – сконцентрувати зусилля, вміння та знання для прийняття рішень, керуючись виключно інтересами держави.
 
Регіональне відділення Фонду державного майна по Луганській області у різні роки очолювали:
Малахов Євген Акімович (у 1992  - 1994 роках),
Касьянов Анатолій Васильович (у 1994 - 2004 роках),
Пшенічний Микола Миколайович (у 2004 – 2010 роках),
Хорошевська Ірина Борисівна (у 2010- 2014 роках),
Волков Олександр Кузьмич (з грудня 2014 року).