A A A K K K

Нормативна база

 

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про оренду державного та комунального майна"

Наказ ФДМУ від 23.08.2000 № 1774 "Про затвердження Типового договору оренди"

Постанова КМУ від 04.10.1995 № 786 "Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу"

Постанова КМУ від 31.08.2011 № 906 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна"

Наказ ФДМУ від 15.02.2013 № 201 "Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладання договору оренди майна, що належить до державної власності"

Наказ ФДМУ від 01.04.2011 № 502 "Про затвердження порядку погодження ФДМУ, його регіональними відділеннями та представництвами розміру плати за оренду державного майна"

Постанова Пленуму ВГСУ від 29.05.2013 № 12 "Про деякі питання практики застосування законодавства про оренду (найм) майна"

Закон України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» від 02.09.2014 № 1669-VII

Розпорядження КМУ від 07.11.2014 № 1085-р "Про затвердження перелік у населених пунктів, на територі їяких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення"