A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Запобігання корупції

План заходів щодо запобігання проявам корупції на 2016 рік

 

ЗАХОДИ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ РВ ФДМУ НА ВИКОНАННЯ ВИМОГ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Про вчинення корупційних правопорушень можна повідомити:

РВ ФДМУ по Луганській області

93404, Луганська обл.,

м. Сєвєродонецьк, ,бульвар Дружби Народів, 32а

e-mail: lugansk@spfu.gov.ua

(06452) 4-23-47

 

 

Керівництвом регіонального відділення постійно здійснюються заходи, спрямовані на посилення боротьби з корупцією:

·                    під час прийому на роботу та проведення конкурсів на заміщення вакантних посад до екзаменаційних білетів включено питання, пов’язані зі знанням положень Закону України «Про запобігання корупції»;

·                    прийнятих на державну службу працівників під розпис ознайомлюють з Попередженнями про спеціальні обмеження для державних службовців та Загальними правилами поведінки державного службовця, встановленими законодавством;

·                    державні службовці, які працюють в регіональному відділенні, самостійно вивчають нормативно-правові документи щодо боротьби з корупцією;

·                    контролюється своєчасність подання та правильність заповнення декларацій про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця, щодо себе та членів сім’ї;

·                    з метою здійснення регулярного контролю за проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців щороку проводиться атестація;

·                    встановлено щоквартальний звіт щодо наявності  судових рішень стосовно державних службовців, притягнутих до адміністративної відповідальності, та порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції»;

·                    з метою підвищення професійних навиків та протидії корупційним діянням щоквартально проводиться  семінар-нарада з питань корупційних проявів в органах державної виконавчої влади та ведеться роз’яснювальна робота, спрямована на запобігання корупційних діянь;

·                    на робочих нарадах регіонального відділення розглядаються питання та вносяться пропозиції, пов’язані із суворим контролем та неухильним дотриманням вимог чинного законодавства про державну службу і боротьбу з корупцією;

·                    працівниками регіонального відділення у межах своєї компетенції надаються необхідні консультації органам влади, підприємствам, установам, організаціям всіх видів власності та громадянам України;

·                    з метою забезпечення економічних інтересів держави та запобігання монополізму організовано належний державний контроль за переходом права власності на контрольні пакети акцій акціонерних товариств, створених  у процесі приватизації;

·                    у засобах масової інформації відповідно до вимог чинного законодавства оприлюднюються відомості про об’єкти, які пропонуються до продажу, та розміщуються оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад в регіональному відділенні;

·                    постійно здійснюються відповідні заходи щодо забезпечення відкритості і прозорості діяльності регіонального відділення. Зважаючи на інтерес громадськості до роботи органу приватизації, а особливо до продажу важливих об’єктів народного господарства, створено усі умови для тісної співпраці з журналістами, постійно оновлюється веб-сторінка регіонального відділення, систематично висвітлюються дані про роботу регіонального відділення у офіційних друкованих виданнях Фонду та місцевих ЗМІ. Щомісяця до міського центру зайнятості надається інформація щодо існуючих вакансій та кількість прийнятих працівників на державну службу;

·                    професійна діяльність державних службовців регіонального відділення регламентується положеннями про структурні підрозділи та посадовими інструкціями, затвердженими у встановленому порядку.

 

На виконання п.2 ст.12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та на підставі доручення ФДМУ від 03.03.2016р. № К/23 Регіональне відділення Фонду державного майна України поЛуганській областіоприлюднює відомості, зазначені у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік наступних працівників:

 

ПІБ

Посада

Декларація про майно, доходи витрати і зобов’язання

фінансового характеру за 2015 рік

1

Волков Олександр

Кузьмич

Начальник РВ ФДМУ

По Луганській області

(Декларація за 2015 рік)

2

Сидоренко Наталія

Волдодимирівна

Заступник начальника

РВ ФДМУ по Луганській області

(Декларація за 2015 рік)

3

Артамонова Юлія

Володимирівна

Заступник начальника відділу орендних відносин

(Декларація за 2015 рік)

4

Маркович Яна

Олександрівна

Завідувач сектору   правового забезпечення

(Декларація за 2015 рік)

5

Волошина Надія

Володимирівна

Старший інспектор відділу орендних відносин

(Декларація за 2015 рік)

6

Голосна Вікторія

Олегівна

Головний спеціаліст відділу фінансово-бухгалтерської та адміністративно-господарської роботи

(Декларація за 2015 рік)

7

Дробот Євгенія

Сергіївна

Старший інспектор відділу орендних відносин

(Декларація за 2015 рік)

8

Завертиленко

Анастасія Миколаївна

Головний спеціаліст відділу приватизації, управління державним майном та корпоративними правами

(Декларація за 2015 рік)

9

Клепікова Алла

Володимирівна

Головний спеціаліст сектору оцінки майна

(Декларація за 2015 рік)

10

Король Наталія

Вікторівна

Старший інспектор сектору оцінки майна

(Декларація за 2015 рік)

11

Лисенко Єлізавета

Сергіївна

Головний спеціаліст відділу фінансово-бухгалтерської та адміністративно-господарської роботи

(Декларація за 2015 рік)

12

Літошка Оксана

Віталіївна

Старший інспектор відділу орендних відносин

(Декларація за 2015 рік)

13

Марінкова Ірина

Анатоліївна

Заступник начальника відділу приватизації, управління державним майном та корпоративними правами

(Декларація за 2015 рік)

14

Приз Наталія

Василівна

Начальник відділу приватизації,управління державним майном та корпоративними правами

(Декларація за 2015 рік)

15

Рибакова Алла

Ігорівна

Головний спеціаліст відділу орендних відносин

(Декларація за 2015 рік)

16

Скурідіна Ірина

Миколаївна

Начальник cектору управління персоналом

(Декларація за 2015 рік)

17

Федорова Софія

Володимирівна

 

Звільнена з посади начальника відділу орендних відносин

(Декларація за 2015 рік)

18

Фєрєнц Тетяна

Григоріївна

Начальник відділу – головний бухгалтер, відділу фінансово-бухгалтерської та адміністративно-господарської роботи

(Декларація за 2015 рік)

19

Чернишова Ірина

Миколаївна

Старший інспектор сектору інформатики, організаційно-документального забезпечення та роботи зі ЗМІ

(Декларація за 2015 рік)

20

Ященко Антон

Васильович

Головний спеціаліст сектору інформатики, організаційно-документального забезпечення та роботи зі ЗМІ

(Декларація за 2015 рік)

21

Нагапетян Наталія

Василівна

Завідувач сектору оцінки майна

(Декларація за 2015 рік)

22

Щербакова Марина

Олексіївна

Головний спеціаліст сектору оцінки майна

(Декларація за 2015 рік)

23

Гавриш Юлія

Костянтинівна

Головний спеціаліст сектору правового забезпечення

(Декларація за 2015 рік)

24

Гребенюк Інна

Володимирівна

Головний спеціаліст відділу приватизації, управління державним майном та корпоративними правами

(Декларація за 2015 рік)

25

Пшенична Олена

Володимирівна

Головний спеціаліст відділу орендних відносин

(Декларація за 2015 рік)

26

Петрусенко Маргарита Юріївна

Звільнена з посади завідувача сектору правового забезпечення

(Декларація за 2015 рік)

27

Огієнко Віктор

Анатолійович

Звільнений з посади головного спеціаліста відділу приватизації,управління державним майном та корпоративними правами

(Декларація за 2015 рік)

28

Михайленко Олена

Валентинівна

Звільнена з посади начальника відділу інформатики, звітності та діловодства

(Декларація за 2015 рік)

29

Роганін Павло

Юрійович

Звільнений з посади головного спеціаліста відділу інформатики, звітності та діловодства

(Декларація за 2015 рік)

30

Насєдкіна Надія

Петрівна

Звільнена з посади заступника начальника відділу приватизації, управління державним майном та корпоративними правами РВ ФДМУ по Луганській області

(Декларація за 2015 рік)

31

Гончарова Олена

Леонідівна

Звільнена з посади заступника начальника відділу приватизації,та постприватизаційного супроводження

(Декларація за 2015 рік)

32

Смірнова Тетяна

Григорівна

Звільнена з посади начальника відділу орендних відносин

(Декларація за 2015 рік)

33

Цвірова Олена

Станіславівна

Звільнена з посади головного спеціаліста відділу інформатики та звітності РВ ФДМУ по Луганській області

(Декларація за 2015 рік)

34

Пономаренко Тетяна Олексіївна

Звільнена з посади заступника начальника відділу юридичного забезпечення, контролю, аудиту та персоналу

(Декларація за 2015 рік)

35 Москвічова Тетяна Володимирвна

Старший інспектор відділу орендних відносин

(Декларація за 2015 рік)
36

Жирікова Ольга Вікторівна

 

Головний спеціаліст відділу приватизації, управління державним майном та корпоративними правами

(Декларація за 2015 рік)
37 Сізонова Олена Олександрівна

 

Старший інспектор управління персоналом

(Декларація за 2015 рік)
38

Касьянова      Олена Сергіївна

Головний спеціаліст внутрішнього аудіту  
39 Лозова Тетяна Олександрівна Провідний спеціаліст відділу фінансово-бухгалтерської та адміністративно-господарської роботи  
40

Карпенко Анна

Миколаївна

Головний спеціаліст відділу орендних відносин  
41 Горбачевский Олександр Васильович Головній спеціаліст сектору оцінки майна