A A A K K K

Державне підприємство "Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій"

Вид приватизації: Мала приватизація

Група:

Вид об'єкта: єдині майнові комплекси державних підприємств, їх структурних підрозділів, у тому числі єдині майнові комплекси та їх структурні підрозділи, що передані в оренду

Регіон: м. Київ

Місцезнаходження об’єкта: 01601, м.Київ, вул. Тургенівська, 38

Код об'єкта (реєстровий №): 10741200000007185

Код за ЄДРПОУ об'єкта: 25202325

Найменування: Державне підприємство "Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій"

Місцезнаходження об’єкта: 01601, м.Київ, вул. Тургенівська, 38

Найменування: Державне підприємство "Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій"

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 25202325

Найменування балансоутримувача: Державне підприємство "Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій"

Місцезнаходження балансоутримувача: 01601, м.Київ, вул. Тургенівська, 38

Статутний капітал, грн.: 0.00

Розмір об’єкта: 735.4 кв. м

Розмір пакету акцій / частки / пая , %:

Початкова ціна об’єкта, грн.: 270 000.00

Початкова ціна пакета акцій, грн.: 270 000.00

Спосіб приватизації:аукціон з умовами

Форма проведення продажу:електронний аукціон

Етап приватизації: готується до продажу

Дата оголошення про продаж:

Дата проведення продажу:

Дата публікації про підсумки про продаж\призупинення\припинення продажу:

Основний вид економічної діяльності: 84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності

Інформація про об’єкт:

До складу єдиного майнового комплексу Державного підприємства «Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій» входить: будинки та споруди; машини та обладнання; транспортні засоби; інструменти, прилади та інвентар; малоцінні необоротні матеріальні активи; інші нематеріальні активи.

Майно, яке входить до складу єдиного майнового комплексу розташоване у м.Хмельницькому та м.Тернополі.

Балансова вартість майна станом на 01 січня 2017 року становить 290 576,80 грн.

Середньооблікова чисельність працюючих на підприємстві за 2016 рік складає 21 особа.

На балансі Державного підприємства «Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій» відсутнє майно, яке не підлягає приватизації.

Метою діяльності підприємства є підтвердження відповідності у будівництві (сертифікація), професійне та ефективне вирішення питань запровадження в Україні сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, засобів механізації виробництва і їх частин, спеціалізованих транспортних засобів, захисту інтересів споживачів та держави при експортно-імпортних поставках.

Замовник продажу об'єкта:

Організатор продажу об'єкта: РВ ФДМУ по м. Києву (м. Київ, бульв. Шевченка, 50-Г), +38 (044) 281 - 00 - 35