A A A K K K

Оформлення інформаційного запиту

Доступ до публічної інформації

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

3) підпис і дату.

 Для оформлення інформаційного запиту

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

Від фізичних осіб.doc

Від об'єднань громадян.doc

Від юридичних осіб.doc

Запит на інформацію може бути поданий:

на поштову адресу:         49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. №10,
                                              (на конверті вказувати "Публічна інформація");
на електронну адресу:        dnipro@spfu.gov.ua;
по телефону:                      (056) 744-34-48;
по факсу:                           (056) 744-34-05.

До уваги громадян, які звертаються до Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях  із запитами на публічну інформацію!

Отримуючи запити громадян, Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях детально їх опрацьовує та аналізує, аби запитувач у результаті отримав якісну інформацію у якомога стисліші терміни. 

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності
 

Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України