A A A K K K

Історична довідка

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області було утворено відповідно до наказу ФДМУ від 05.03.1992 N60. З перших кроків воно зайняло провідне місце серед установ виконавчої влади, які вирішують питання управління об’єктами державної власності.

З того часу Регіональне відділення виступає справжнім локомотивом процесів реформування відносин власності на Дніпропетровщині, перетворившись в потужну організацію, в одне з найбільших та найважливіших структурних підрозділів ФДМУ. З урахуванням структури та загальнодержавної ваги промислово-господарського комплексу Придніпров'я, орган приватизації вирішуює складні та відповідальні завдання реалізації державної політики у сфері запровадження засад ринкової економіки.

Дніпропетровська область відноситься до регіонів, де питома вага об'єктів, що змінили форму власності з початку процесу приватизації, є найбільшою в Україні - біля 7% від загальної кількості в державі. При цьому, серед них багато стратегічних, містоутворюючих підприємств. 

Наразі головна увага приділяється підвищенню ефективності системи управління державними активами, надійному захисту майнових прав держави, покращенню показників оренди державного майна,  розширенню переліку об'єктів, що підлягають приватизації, проведенню приватизаційних процесів та забезпеченню контролю за виконанням новими власниками  умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації.

Під час реалізації завдань, покладених на орган приватизації, працівники Регіонального відділення детально аналізують кожен об’єкт державної власності, задля прийняття виважених, найефективніших  управлінських рішень відповідно до вимог чинного законодавства.

Триває вдосконалення структури Регіонального відділення, забезпечується постійне підвищення кваліфікації працівників та їх відповідальності за доручену ділянку роботи.

У  2019 році Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській області  було реорганізовано шляхом об'єднання з Регіональними відділеннями ФДМУ по Запорізькій та Кіровоградській областях.

Спираючись на накопичений досвід, високий потенціал колективу, постійну увагу та ефективну допомогу керівництва та працівників центрального апарату ФДМУ, Регіональне відділення по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях продовжує наполегливу роботу з виконання поточних та перспективних планів з приватизації та оренди державного майна в регіонах.