A A A K K K

Нормативна база

Загальна нормативна інформація

Закон України "Про акціонерні товариства".doc

Закон України "Про депозитарну систему України".doc

Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".doc

Закон України  "Про управління об'єктами державної власності".doc

Постанова КМУ «Про затвердження Основних концептуальнихпідходів до підвищення ефективності управління   корпоративними правами держави».doc

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності».doc

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку формування та реалізації дивідендної політики держави».doc

Постанова КМУ «Про управління корпоративними правами держави».doc

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності та критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності».doc