A A A K K K

Нормативно-правова база

Конституція України

Кримінальний Кодекс України

Кодекс України про адміністративні правопорушення (ст. 1-212) (ст. 213-330)

Закон України «Про запобігання корупції»

Закон України «Про державну службу»

Закон України «Про звернення громадян»

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Закон України   «  Про Національне антикорупційне бюро України» 

Закон України «Державне бюро розслідувань»

Закон України «Про Національну поліцію»

Закон України «Про прокуратуру»

Закон України        «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» 

Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16(ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції» від 18 жовтня 2006 року № 251-V)

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією № ETS173 від 27 січня 1999 р. (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 жовтня 2006 р. № 252-V)

 Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією від 15 травня 2003 р. № ETS 191 (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 жовтня 2006 р. № 253-V)

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 4 листопада 1999 р. (ратифікована згідно із ЗакономУкраїни «Про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією» від 16 березня 2005 р. № 2476-IV)

Угода про створення групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO)

Статут Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO)

Постанова Кабінету Міністрів Українивід 13 червня 2000 р. № 950 «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування»    

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 171  «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»     

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1195 «Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям»

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 «Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади” 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 №803-р«Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади» Про затвердження Заходів щодо запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 № 576-р«Про схвалення Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції»

Наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2012 № 448/5 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав»

Наказ Національного агентства України з питань державної служби 05.08.2016 № 158 Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Спільний наказ Державної судової адміністрації України та Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.04.2018 № 167/54/18 «Про затвердження Порядку надсилання електронних копій судових рішень щодо осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, та щодо юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення»

 

Антикорупційне законодавство в умовах воєнного стану

 

Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про запобігання корупції” щодо особливостей застосування законодавства у сфері запобігання корупції в умовах воєнного стану””

Указ Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”

Закон України “Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни”

Роз’яснення №6 від 14.03.2022 щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно дотримання обмежень щодо запобігання корупції під час участі у обороні України

Роз’яснення №7 від 12.05.2022 щодо проведення спеціальних перевірок до перемоги України на рф

Роз’яснення №3 від 01.03.2022 щодо подання декларації “кандидата на посаду” та проведення спеціальної перевірки в умовах воєнного стану

Роз’яснення №4 від 07.03.2022 щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, проведення перевірок)

Роз’яснення №2 від 28.02.2022 щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану

 

Накази, Рішення, Розпорядження, Методичні рекомендації Національного агентства з питань запобігання корупції:

 

Викривачі корупції

Декларування

Конфлікт інтересів
 

Антикорупційні уповноважені
 

Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції

Обов’язкові вимоги до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах

 

 

Документи нормативно-правового та організаційно-розпорядчого характеру

Фонду державного майна України та

 Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській,

Чернівецькій та Тернопільській областях

 

 

Антикорупційна програма Фонду державного майна України на 2021 - 2024 роки

Заходи з виконання Державної антикорупційної програми на 2023- 2025 роки (ДАП)

Положення про Сектор запобігання та виявлення корупції Регіонального відділення ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях

План роботи запобігання та виявлення корупції на 2023 рік