A A A K K K

Історична довідка

Регіональне відділення ФДМ України по Івано-Франківській області є територіальним органом Фонду державного майна України, який діє на підставі Закону України «Про Фонд державного майна України» від 09.12.2011 року № 4154-VI.

Регіональне відділення діє на підставі Положення про регіональне відділення, затвердженого Головою Фонду 19.07.2012 року,  підпорядковується Фонду державного майна України  і є складовою єдиної системи державних органів приватизації України.

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській області було створене згідно з наказом Фонду від 25.08.1992 року № 241. Цим наказом на посаду начальника регіонального відділення був призначений Гула Ігор Володимирович, якому було доручено скласти штатно-посадовий розпис, укласти договори оренди службового автотранспорту та приміщень.

На той час регіональне відділення було наділено повноваженнями продажу, оренди і управління державним майном підприємств із статутним фондом до 10 млн. крб., згодом повноваження розширили, включаючи підприємства вартістю до 500 млн. крб.

Упродовж першого року своєї діяльності, крім управління, регіональне відділення здійснювало такі функції: розмежування власності, складання переліків державних і комунальних підприємств, упорядкування установчих документів підприємств із змішаною формою власності, перевірки і переоформлення чинних договорів оренди, у яких орендодавцями виступали колишні державні об'єднання і підприємства (Коломийське орендне підприємство "Прикарпаття", орендне підприємство "Делятинська меблева фабрика", Івано-Франківське підприємство "Авто" та інші). Одночасно проводилась комерціалізація підприємств торгівлі (ВРП Делятинського ЛК, ВРП Надвірнянського ЛК, ВРП Бурштинської ДРЕС та інших).

Перший договір купівлі-прподажу був підписаний 25.05.1993 року між регіональним відділенням та товариством покупців працівників Джурівського хімзаводу "Ватра". Наступними об'єктами продажу були Калуська швейна фабрика "Лілея", Пусконалагоджувальне управління "Орглістехмонтаж", Делятинська деревообробна фабрика, Заболотівський тютюново-ферментаційний завод.

У 1993р. в РВ працювало 13 чоловік, а обсяги робіт зростали, розпочиналась велика приватизація - перетворення великих підприємств в акціонерні товариства і продаж акцій. Перетворенню у ВАТ (корпоратизації) в той час підлягали підприємства з вартістю основних фондів понад 20 млн. крб.

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.1993р. N 703 регіональному відділенню було збільшено штатну чисельність до 22 чоловік. Однак,  можливості працевлаштувати таку кількість людей не  було, адже на той час регіональне відділення розташовувалось у  3-х маленьких кабінетах з 2-3 письмовими столами у кожному.

12 жовтня 1994р. на виконання Указу Президента України  від 19.12.1994 року "Про єдину систему органів приватизації в Україні" Фондом державного майна України було видано наказ  про створення регіонального відділення ФДМУ в Івано-Франківській області шляхом об'єднання існуючого регіонального відділення та Фондів комунального майна Івано-Франківської області, районних, міських Рад народних депутатів.

Регіональне відділення було забезпечено адміністративним приміщенням і очолив його Юсип Михайло Іванович.

На виконання Указу Президента України від 30.12.1994 №827/94 «Про заходи щодо прискорення  процесу малої приватизації в Україні» у той період прискореними темпами здійснювалась приватизація невеликих державних підприємств та державних часток майна дрібних орендних підприємств. 

Результатом такої роботи стало те, що в економіці області за ці роки було сформовано домінуючий недержавний сектор та практично завершено малу приватизацію.

Найбільше по кількості об’єктів регіональним відділенням було приватизовано протягом 1995-1996 років. Зокрема, в 1995 році в області було приватизовано 560 об'єктів, а в 1996 р. - 604 об’єкти.

Відповідно до таких обсягів приватизації у той період була і найбільша чисельність працівників органів приватизації в області. Усього із урахуванням представництв тоді працювало 153 фахівці, в т.ч. 75 - у регіональному відділенні та 78 - у 13-ти представництвах, які були створені у січні 1995р.

У зв’язку з тим, що в області практично йшла до завершення мала приватизація, в кінці 1996 року почалась ліквідація представництв. Сім представництв були ліквідовані у цьому ж році (у мм.Галичі, Яремчі, Надвірній, Рожнятові, Тлумачі, Рогатині та смт. Богородчани). Ще шість представництв (у мм.Городенці, Долині, Калуші, Коломиї, Косові, Снятині) були ліквідовані у 1998 році.

 

На даний час регіональне відділення, відповідно до покладених на нього завдань, здійснює такі повноваження:

організація та проведення приватизації майна,

здійснення повноважень власника щодо майна, яке приватизується,

управління корпоративними правами держави,

здійснення повноважень орендодавця державного майна,

здійснення оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності,

розпорядження земельними ділянками державної власності,

ведення Єдиного реєстру об’єктів державної власності,

    

Виконання цих повноважень забезпечують 3 відділи та 3 сектори, з яких складається структура регіонального відділення.

Відповідно до п.15 Положення про регіональне відділення структуру, штатний розпис регіонального відділення і кошторис витрат на його утримання у межах граничної чисельності, фонду оплати праці працівників та асигнувань на утримання відділення, затверджує Голова Фонду державного майна України.

Прийом працівників у регіональне відділення на посади державних службовців протягом усього періоду функціонування регіонального відділення відбувається виключно за конкурсом.

У період з 2009 року регіональне відділення періодично знаходилось у стадії реорганізації у зв’язку із  скороченнями штатної чисельності (зокрема, у 2014 році - на 13%, а у 2015 році – на 33%)  та зменшенням фонду оплати праці працівників. У зв’язку з цим та відповідно до обмежень, що встановлювались чинним законодавством,  у зазначені періоди був обмежений і прийом на роботу у регіональне відділення: останні конкурси проводились 01 липня 2013 року, за результатами якого після проведення спецперевірки особа була призначена на посаду спеціаліста 1 категорії та 22 березня 2016 року, за результатами якого була призначена особа на посаду провідного спеціаліста, яка пройшла перевірку передбачену Законом України «Про очищення влади».

У зв’язку із набранням чинності нового Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 №889-VШ з 01 травня 2016 року регіональним відділенням була розроблена нова структура і штатний розпис на 2016 рік, із врахуванням вимог статті 6 цього Закону, що затверджені Фондом державного майна України. Нова структура регіонального відділення  складається із 3-ох  відділів  (приватизації, управління державним майном та корпоративними правами, оренди державного майна, планово-фінансової роботи та адміністрування реєстрів баз даних ) та 3-ох  секторів (оцінки державного майна, контролю, аудиту та правової роботи, управління персоналу та організаційного забезпечення) і головного спеціаліста з питань безпеки та запобігання корупції.

На сьогодні у регіональному відділенні Фонду державного майна України по Івано-Франківській області втілюють у життя державну політику у сфері приватизації, оренди та управління державним майном 32 фахівці, із них 29 - державні службовці. Понад 60 % з них мають стаж роботи в органах приватизації  близько 20 років. Колектив регіонального відділення професійний і стабільний.

 

Одним із основних завдань регіонального відділення є виконання плану із забезпечення надходження до Державного бюджету України коштів від приватизації та від оренди державного майна.

На виконання цих завдань за останній  період регіональним відділенням проведена така робота:

 

Щодо приватизації об’єктів груп А, Д:

За результатами роботи за  2013 рік регіональним відділенням було забезпечено надходження коштів до Державного бюджету від приватизації об’єктів групи А,Д,Ж у сумі 1552 тис.грн при річному плані 450 тис.грн. Це становило  345%  планових завдань.

У 2014 році регіональним відділенням було приватизовано два об’єкти групи А, один із яких разом із земельною ділянкою. Сума надходження коштів від продажу становила 310,707 тис. грн, у тому числі від продажу земельної ділянки – 60,82 тисяч гривень.

До продажу на аукціонах протягом 2014 року  по 8 разів пропонувалися ще 2 об’єкти групи А та 2 об’єкти групи Д, однак у зв’язку з відсутністю покупців (за належного інформаційного забезпечення), аукціони не відбулися.

З метою виявлення об’єктів державної власності, які можливо запропонувати до включення у переліки об’єктів державної власності, що підлягають приватизації,  протягом року розглядались пропозиції балансоутримувачів об’єктів та потенційних покупців щодо можливості приватизації об’єктів державної власності.

У 2015 році приватизовано 3 об’єкта державної власності на загальну суму 3 405, 63 тис. грн.. з урахуванням ПДВ, 2 838, 02 тис.грн. без урахування ПДВ:

- ЄМК Прикарпатського державного підприємства «Спецгеологорозвідка», м.Івано-Франківськ, вул.Урожайна, 7а. Ціна продажу - 3 231, 47 тис.грн. з урахуванням ПДВ, 2 692, 89 тис. грн без ПДВ;

- Приміщення лабораторії площею 125,7 кв.м, що не включене до статутного капіталу ВАТ "Городенківське хлібоприймальне підприємство", м.Городенка, вул.Винниченка, 105а.  Ціна продажу 127, 32 тис. грн без ПДВ, 152,78 тис.грн. з урахуванням ПДВ;

- Незавершене будівництво адміністративного корпусу, повернене за рішенням суду в державну власність, м.Долина, вул.Обліски, 36. Об’єкт проданий на аукціоні за методом зниження ціни. Ціна продажу – 21,38 тис. грн з урахуванням ПДВ, 17,82 тис. грн без ПДВ.

Наказом ФДМУ від 22.01.2016 №110 регіональному відділенню на 2016 рік доведений план щодо очікуваного надходження коштів у 2016 році у сумі 16400 тис.грн. Станом на 01.10.2016 регіональним відділенням приватизовано 1 об'єкт гр.А - ЄМК ДП "Коломийський експериментальний завод програмованих радіоелектронних учбових терміналів "ПРУТ" (м.Коломия, вул.Валова,48) та 1 об'єкт гр.Д - незавершене будівництво навчально-лабораторного корпусу (м.Коломия, вул.Б.Хмельницького). Надходження коштів від продажу цих об'єктів склало 14 749, 88 тис.грн., що становить 89,9 % від запланованого завдання на 2016 рік.   

Крім цього,  пропонується до продажу на аукціоні в електронній формі нежитлова будівля площею 741,8кв.м, що не включена до статутного фонду ВАТ "Променерговузол",м.Івано-Франківськ, с.Хриплин, вул.Тисменицька 2Б. Початкова ціна 313,39 тис. грн. з ПДВ. Аукціон призначено на 31.10.2016.

Готується до продажу на аукціоні об'єкт групи Ж - ЄМК колишнього ДП"ІНІН"(м.Івано-Франківськ, вул.Височана,18). Призначена повторна інвентаризація майна ЄМК.

 Управління корпоративними правами держави.

Протягом 2013 року -  9 місяців 2016 року в управлінні регіонального відділення знаходилося три акціонерних товариства з державною часткою акцій, а саме:

 

Назва підприємства

Держ.

частка %

ПАТ "Буркутець"

100

ВАТ "Автоливмаш"

26

ВАТ "Галичцукор"

17,5

 

 

 

По ПАТ "Буркутець" та ВАТ "Автоливмаш" відсутня заборгованість із заробітної плати і за платежами до бюджету та за іншими обов’язковими платежами.

ВАТ "Галичцукор" з 2003 року перебуває у процедурі банкрутства  в процесі ліквідації.

З метою дематеріалізації акцій ПАТ "Буркутець" регіональне відділення забезпечило затвердження статуту товариства в новій редакції. У 2014 році у зв’язку із втратою документів, проводилась робота по відновленню установчих документів та свідоцтва про випуск цінних паперів, відновлено бухгалтерський облік, укладено договір з Національним депозитарієм України, акціям ПАТ "Буркутець"  присвоєно міжнародний код ISIN та депоновано глобальний сертифікат. На сьогодні акції ПАТ "Буркутець" переведено в бездокументарну форму існування та зараховано на рахунок регіонального відділення. На вимогу регіонального відділення забезпечено оприлюднення передбаченої законодавством інформації про ПАТ "Буркутець". Регіональне відділення звернулось до Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку з проханням  розблокувати внесення змін до системи обліку цінних паперів. Рішенням про розблокування прийнято на засіданні НКЦПФР 01.12.2015.Постановою КМУ від 31.08.2016 № 588 до переліку об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2015-2017 роках, внесено зміни, згідно яких пакет акцій ПАТ "Буркутець" підлягає приватизації у 2016-2017 роках. Державний пакет акцій ПАТ "Буркутець" готується до продажу на фондових біржах (згідно план-графіку, затвердженого наказом ФДМУ від 23.09.2016 № 1762, виставлення на продаж заплановано на грудень 2016 року). Для забезпечення продажу акцій ПАТ "Буркутець" наказом регіонального відділення від 30.09.2016 № 338 прийнято рішення про внесення змін до плану розміщення акцій та про проведення оцінки пакету акцій товариства станом на 30.09.2016.

 

Суттєве наповнення державного бюджету становлять надходження від оренди державного майна.

Динаміка  надходження коштів від оренди по роках (тис.грн.)по роках:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018*

річне завдання

6’238,0

4’800,0

5’300,0

6’020,0

6’600,0

7’000,0

10’700,0

17’500,0

10’000,0

факт

4’614,29

(74,0%)

6’682,98

(139,2 %)

7’424,98

(140,1 %)

7’047,09

(117,1%)

8’033,08

(121,7%)

11’576,45

(165,4%)

11’306,41

(105,6%)

10378,28

(59,3%)

11’118,619

(111,19%)

 

Кількість діючих договорів оренди

всього

укладених РВ

338

231

333

224

346

232

356

233

377

242

368

237

362

231

338

211

369

247

Регіональне відділення активно співпрацює з балансоутримувачами державного майна, а також формує щокварталу на підставі інформації органів, уповноважених управляти відповідним майном, переліки державного майна, що може бути передано в оренду та оприлюднює інформацію на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України.

Очолювали регіональне відділення у різні періоди такі керівники:

 

Гула Ігор Володимирович                           з 25.08.1992 по 16.10.1994 рр.

Юсип Михайло Іванович                             з 17.10.1994 по 25.12.1996 рр.

Гунчак Олег Степанович                             з  26.12.1996 по 08.07.1999 рр.

Гула Ігор Володимирович                            з 09.07.1999 по 06.11.2006 рр.

Присяжнюк Микола Васильович                 з 07.11.2006 по 01.03.2012 рр.

Жовнір Зіновій Григорович                          з  14.06.2012 по 18.11.2016 рр.

Бережний Кирило Михайлович                   з 13.01.2017 по 18.01.2017рр..

Грень Тарас Ярославович                           з 10.02.2017  по 06.04.2018рр.

 

    З  31 липня  2018 року  на  посаді  начальника  регіонального  відділення  ФДМУ по Івано-Франківській  області  працює  Солонина Володимир Федорович.

У червні 2019 року за наказом Фонду державного майна України Регіональне відділення ФДМУ по івано-Франківській області було реорганізовано шляхом об'єднання з Регіональними відділеннями ФДМУ по Чернівецькій та Тернопільській областях.

Керівник Регіонального відділення ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях - Солонина Володимир Федорович.