A A A K K K

Нормативна база

 

Закон України про акціонерні товариства

Закон України "Про депозитарну систему України"

Закон України "Про управління об'єктами державної власності"

Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"

Постанова КМУ "Про управління корпоративними правами держави"

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки»;

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об’єктами державної власності»;

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об’єктами державної власності та критеріїв визначення ефективності управління об’єктами державної власності»;

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку формування та реалізації дивідендної політики держави»;

Постанова КМУ «Про затвердження Методики оцінки майна»;

Постанова КМУ «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі»;

Постанова КМУ «Деякі питання управління об’єктами державної власності».