A A A K K K

Нормативна база

Закон України № 2939-VI вiд 13.01.2011 " Про доступ до публічної інформації"

Указ Президента України № 547/2011 від 05.05.2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації"

Постанова Кабінету Міністрів України № 583 від 25.05.2011 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади"

Наказ Фонду державного майна України  №754 вiд 29.05.2012 "Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Фонд державного майна України, та форми для подання запиту на отримання публічної інформації" 

Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Херсонській області № 505 від 15.10.2011 "Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Регіональне відділення Фонду державного майна України по Херсонській області, та форм для подання запиту на отримання публічної інформації"

Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі №86 від 02.03.2018 "Про внесення змін до наказу Регіонального відідлення Фонду державного майна України по Херсоснькій області №505 від 15.11.2011"

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України