A A A K K K

Оформлення інформаційного запиту

Надання публічної інформації Регіональним відділенням Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі  здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім`я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

3) підпис і дату.

Запит на інформацію може бути поданий:

на поштову адресу73000, м. Херсон, проспект Ушакова, 47, кім. 222 (на конверті вказувати "Публічна інформація");

на електронну адресу: kherson@spfu.gov.ua;

телефоном: (0552) 22 44 44;

факсом:(0552) 26 18 63.

Форми для подання запиту:

Форма запиту від фізичних осіб в письмовому вигляді

Форма запиту від юридичних осіб в письмовому вигляді

Форма запиту від об’єднання громадян в письмовому вигляді 

У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

1. розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2. інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3. особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком, у разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок;

4. не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації».