A A A K K K

Акти антикорупційного законодавства

Міжнародні акти:

Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 р. (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції» від 18 жовтня 2006 року № 251-V)

https://data.rada.gov.ua/laws/show/995_c16#Text

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією № ETS173 від 27 січня 1999 р. (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 жовтня 2006 р. № 252-V)

https://data.rada.gov.ua/laws/show/994_101#Text

Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією від 15 травня 2003 р. № ETS 191 (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 жовтня 2006 р. № 253-V)

https://data.rada.gov.ua/laws/show/994_172#Text

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 4 листопада 1999 р. (ратифікована згідно із ЗакономУкраїни «Про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією» від 16 березня 2005 р. № 2476-IV)

https://data.rada.gov.ua/laws/show/994_102#Text

Угода про створення групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_145#Text

Статут Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO)

https://data.rada.gov.ua/laws/show/994_144#Text

Закони України:

Кримінальний Кодекс України

https://data.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text

Кодекс України про адміністративні правопорушення

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

Кодекс законів про працю України

https://data.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text

  Про запобігання корупції від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VIII

https://data.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text

  Про Національне антикорупційне бюро України від 14 жовтня 2014 р. № 1698-VIII

https://data.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text

Про засади антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки від 14 жовтня 2014 р. № 1699-VIII

https://data.rada.gov.ua/laws/show/1699-18#Text

  Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України від 13 травня 2014 р. № 1261-VII

https://data.rada.gov.ua/laws/show/1261-18#Text

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачівюридичних осіб та публічних діячів від 14 жовтня 2014 р. № 1701-VIII

https://data.rada.gov.ua/laws/show/1701-18#Text

Про державну службу  від 10 грудня 2015 року № 889-VIII

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text

Про службу в органах місцевого самоврядування від 7 червня 2001 р. № 2493-ІІІ

https://data.rada.gov.ua/laws/show/2493-14#Text

Про очищення влади від 16 вересня 2014 року № 1682-VII

https://data.rada.gov.ua/laws/show/1682-18#Text

  Про Національну поліцію від 2 липня 2015 р. № 580-VIII

https://data.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text

Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів від 10 листопада 2015 р. № 772-VIII

https://data.rada.gov.ua/laws/show/772-19#Text

Укази Президента України

Про утворення Національного антикорупційного бюро України від 16 квітня 2015 р. № 217

https://data.rada.gov.ua/laws/show/217/2015#Text

Про Національну раду з питань антикорупційної політики від 14 жовтня 2014 р. № 808

https://data.rada.gov.ua/laws/show/808/2014#Text

Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки від 21 жовтня 2011 р. № 1001

https://data.rada.gov.ua/laws/show/1001/2011#Text

Про Стратегію сталого розвитку “України 2020” від 12 січня 2015 р. № 5/2015

https://data.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#Text

Постанови КМУ:

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про запобігання корупції” від 14 травня 2015 р. № 301

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/301-2015-%D0%BF#Text

Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки від 29 квітня 2015 р. № 265

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2015-%D0%BF#Text

Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування від 13 червня 2000 р. № 950

https://data.rada.gov.ua/laws/show/950-2000-%D0%BF#Text

  Про затвердження структури Секретаріату Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 564

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/564-2016-%D0%BF#Text

  Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 171

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/171-2015-%D0%BF#Text

Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади” від 16 жовтня 2014 р. № 563

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/563-2014-%D0%BF#Text

Деякі питання відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції від 23 березня 2015 р. № 170

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/170-2015-%D0%BF#Text

Деякі питання Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупціївід 20 листопада 2019 р. № 952

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/952-2019-%D0%BF#Text

Про затвердження Положення про Національну поліцію від 28 жовтня 2015 р. № 877

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-2015-%D0%BF#Text

Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад  від 6 лютого 2019 р. № 106

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2019-%D0%BF#Text

Розпорядження КМУ

Про затвердження плану першочергових заходів з подолання корупції від 2 липня 2014 р. № 647

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/647-2014-%D1%80#Text

Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України “Про очищення влади” від 16 жовтня 2014 р. № 1025

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1025-2014-%D1%80#Text

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції щодо декларування, роз'яснення, порядки тощо:

Роз‘яснення Національного агентства з питань запобігання корупції щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю (подання декларацій та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані)  від 03.02.2021 № 1.

https://wiki.nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/Rozyasnennya-1-vid-03.02.2021-1-1.pdf

Загальні рекомендації при роботі з Єдиним державним реєстром декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

https://nazk.gov.ua/uk/departament-perevirky-deklaratsij-ta-monitoryngu-sposobu-zhyttya/rekomendatsiyi-pry-roboti-z-yedrd/

Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 17 березня 2020 року № 102/20

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0361-20#Text

Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0345-18#Text

Спільний наказ Державної судової адміністрації України та Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 квітня 2018 року № 167/54/18 «Про затвердження Порядку надсилання електронних копій судових рішень щодо осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, та щодо юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення»

https://dsa.court.gov.ua/dsa/inshe/14/N_167_54_18

Порядок надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми, затверджений рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 07 жовтня 2016 року № 74, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 листопада 2016 року за № 1542/29672

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1542-16#Text

Вимоги до захисту анонімних каналів зв’язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», затверджені наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.04.2020 № 127/20, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.04.2020 за № 370/34653.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0370-20#Text

Обов’язкові вимоги до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах, затверджені наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 24 березня 2020 року № 112/20

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0363-20#Text

Типова антикорупційна програма юридичної особи, затверджена рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 березня 2017 року № 75, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 березня 2017 року за № 326/30194

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0326-17#Text

Порядок надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, затверджений наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 17 березня 2020 року № 100/20

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0371-20#Text

Порядок внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції, затверджений наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 04 травня 2020 року № 167/20

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0450-20#Text

Накази ФДМУ:

Наказ ФДМУ від 21.02.2017 № 273 "Про утворення Комісії з оцінки корупційних ризиків у Фонді державного майна України та затвердження її Положення"

http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/nakaz_ryzyky(1).pdf

Наказ ФДМУ від 08.02.2018 № 183 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 21.02.2017 № 273"

http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/nakaz183.pdf