A A A K K K

Історична довідка

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Херсонській області утворене 28 липня 1992 року за наказом Фонду державного майна України.

Відповідно до Закону України «Про Фонд державного майна України», постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 року № 1074 «Про затвердження Порядку здійснення заходів, пов’язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади», на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 615-р «Про погодження реорганізації територіальних органів Фонду державного майна України», наказу Фонду державного майна України від 19.08.2015 № 1212 «Про реорганізацію регіональних відділень Фонду державного майна України» Регіональним відділенням Фонду державного майна України проведено роботу щодо реорганізації Регіонального відділення Фонду державного майна України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, Представництва Регіонального відділення Фонду державного майна України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі шляхом їх приєднання до Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області з перейменуванням його у Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.

Відповідно до Положення про Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 18.12.2015 № 1964, Регіональне відділення є територіальним органом Фонду державного майна України (далі – Фонд), що реалізує державну політику у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, управління об’єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо об’єктів державної власності, що належать до сфери його управління, а також у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Регіональне відділення підпорядковується Фонду державного майна України.

Основними завданнями Регіонального відділення є:

1. Управління об'єктами державної власності, зокрема корпоративними правами держави у статутних капіталах господарських товариств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію та затверджено план приватизації або план розміщення акцій; товариств, утворених у процесі перетворення (у тому числі шляхом корпоратизації) державних підприємств, що належать до сфери його управління, а також товариств, утворених за участю Фонду.

2. Захист майнових прав державних підприємств, установ та організацій, а також корпоративних прав держави на території України та за її межами.

3. Здійснення повноважень орендодавця державного майна.

4. Здійснення контролю у сфері організації та проведення приватизації державного майна, відчуження державного майна у випадках, встановлених законодавством, передачі державного майна в оренду та користування; повернення у державну власність державного майна, що було приватизоване, відчужене або вибуло з державної власності з порушенням законодавства; управління корпоративними правами держави, які перебувають у сфері його управління.

5. Здійснення повноважень щодо приватизації майна, що перебуває у комунальній власності, у разі делегування відповідними органами місцевого самоврядування власних повноважень стосовно приватизації такого майна згідно з чинним законодавством.

6. Участь у заходах міжнародного характеру за окремим дорученням Фонду.

З метою залучення інвестицій, забезпечення надходження коштів до Державного бюджету, сприяння створенню нових робочих місць та розвитку громад області, Регіональне відділення здійснює:

- пошук інвесторів, що модернізують підприємства для підвищення їх конкурентоспроможності;

- пошук ефективних власників державного майна;

- пошуку потенційних орендарів державного майна, які в змозі використовувати його для організації бізнесу.

Регіональне відділення пропонує інвесторам повну та достовірну інформацію про об’єкти державної власності, які виставлені на приватизацію та оренду в Херсонській області. 

Більше інформації про цікаві об’єкти надає онлайн-супермаркет активів, скористатися можливостями якого може кожен:

щодо об’єктів оренди  — https://orenda.gov.ua,

щодо об’єктів на приватизацію — https://privatization.gov.ua.