A A A K K K

Оформлення інформаційного запиту

Вимоги до оформлення інформаційних запитів:

Згідно з законом «Про доступ до публічної інформації», публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Згідно ст. 19 закону України«Про доступ до публічної інформації» письмовий запит подається в довільній формі.

Запит на інформацію має містити:

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати на офіційному веб-сайті.

Згідно зст. 20 ЗаконуУкраїни «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Згідно ст. 21. Закону України «Про доступ до публічної інформації»інформація на запит надається безкоштовно. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

Відмовляється у задоволенні запиту на інформацію у випадку, якщо:

-         запрошена інформація належить до категорії з обмеженим доступом;

-         запитувач не відшкодував фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком.

 

 Для оформлення інформаційного запиту

телефон/факс: (0382) 72-09-45

письмово: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях (на конверті вказувати "Публічна інформація").

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

- Від фізичної особи;  взірець форми для запиту
- Від юридичної особи; взірець форми для запиту
- Від об’єднань громадян; взірець форми для запиту
       
 
Адреса електронної пошти для подання інформаційного запиту в електронній формі: vinnytsia@spfu.gov.ua