A A A K K K

Історична довідка

 

Наказом Фонду державного майна України від  11.04.2019 року №364 створене Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях шляхом злиття Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області та Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області, в складі якого було утворено Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій області.

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях є правонаступником майна, прав та обов'язків Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області. Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій області (далі - Управління) є структурним підрозділом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях. Положення про Управління затверджено наказом начальника Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 20 червня 2019 року.

Управління підпорядковується Регіональному відділенню Фонду державного майна України по  Вінницькій та Хмельницькій областях і знаходиться за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.

Наказом Фонду державного майна України від 12.06.2019 №203-р начальником Управління призначено Андрушко Наталію Михайлівну, яка до цього обіймала посаду начальника Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій  області. 

На початок існування Управління його штат складався з 21 особи. Станом на 01.02.2021  в Управлінні працює 18 осіб середній  вік яких 37,5 років, 20 – мали вищу освіту, 1 – середню спеціальну.

Основними завданнями Управління є:

1) Організація виконання Конституції та законів України, актів  Президента   України   і   Кабінету   Міністрів   України,   інших   актівзаконодавства, наказів Регіонального відділення та здійснення контролю за їх виконанням в межах повноважень, наданих Регіональним відділенням.    

2) Управління об'єктами державної власності, зокрема корпоративними правами держави у статутних капіталах господарських товариств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію та затверджено план приватизації або план розміщення акцій; товариств, утворених у процесі перетворення (у тому числі шляхом корпоратизації) державних підприємств, що належать до сфери його управління, а також товариств, утворених за участю Фонду, що розташовані на території Хмельницької області.

3) Захист  майнових  прав  державних  підприємств,  установ  та організацій, а також корпоративних прав держави на території Хмельницької області.

4) Здійснення повноважень орендодавця державного майна, яке розташоване на території Хмельницької області.

5) Здійснення контролю у сфері організації та проведення приватизації державного майна, відчуження державного майна у випадках, встановлених законодавством, передачі державного майна в оренду та користування; повернення у державну власність державного майна, що було приватизоване, відчужене або вибуло з державної власності з порушенням законодавства; управління корпоративними правами держави, які перебувають у сфері його управління на території Хмельницької області.

6) Сприяння процесу демонополізації економіки і створенню умов для конкуренції виробників на території Хмельницької області.

7) Здійснення повноважень щодо приватизації майна, що перебуває у комунальній власності, у разі делегування відповідними органами місцевого самоврядування власних повноважень стосовно приватизації такого майна згідно з чинним законодавством.

8) Участь  у  заходах  міжнародного   характеру  за  дорученням Регіонального відділення.

9) Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє, в межах компетенції, з місцевими державними адміністраціями, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, а також підприємствами, установами, організаціями на території Хмельницької області.

              Історія архівного фонду Управління

Документи постійного зберігання 1992-2004 рр. у кількості 1292 справи передані до Державного архіву Хмельницької області 08.10.2015. У  фонді Управління зберігається  1268 справ за 1992-2020 р.р., в т.ч. 1129 справ постійного зберігання.

                 Характеристика  документів архіву фонду 

У фонді Управління зберігаються розпорядчі, директивно-планові, звітно-аналітичні, інформаційні документи, справи з приватизації, оренди, оцінки,  акціонування підприємств та організацій за період з 1992 по 2007 р.р.