A A A K K K

Звернення громадян

Рекомендації щодо заповнення форм звітності про стан організації роботи центральних та місцевих органів виконавчої влади зі зверненнями громадян (форми 1-2)

1. Інформація подається за I, ІІ, ІІІ, IVкварталта окремо за рік.

2.  При заповненні шаблону довідок показник проставляється у кожну клітину таблиці. Якщо показник відсутній, залишається цифра „0”. Кожне значення повинно бути цілим числом.

Кількість громадян має бути більшою/або дорівнювати кількості звернень.

3. У довідках значення у рядку „Разом” повинні збігатися із сумами в колонках по кожному показнику таблиці.

4. Сума значень показників у рядках 5, 6, 7, а також сума значень показників у рядках 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 у додатку № 1 та з 1 по 24 у додатку № 2 мають дорівнювати значенню в колонці „Кількість звернень”.

5. При визначенні категорій звернень „Пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги” слід керуватися ст. 3 Закону України „Про звернення громадян” (пропозиція, заява, скарга). Письмові подяки, привітання, схвалення дій пропонується віднести до категорії „Пропозиції (зауваження)”.

6. До графи „Надано роз’яснення, необхідну інформацію” відносяться звернення, в яких громадяни просять надати роз’яснення, а також ті, що на час розгляду з обґрунтованих підстав і в межах нормативно-правових актів вирішити позитивно немає можливості, а за наслідками їх розгляду громадянам надані вмотивовані вичерпні роз’яснення.

7.  У графі „Відмовлено у задоволенні” вказується кількість звернень, що за наслідками розгляду не були вирішені (відхилені, відмовлені, необґрунтовані) чи не відповідають вимогам ст. 5 (вимоги до звернень громадян) та ст.8 (звернення, які не підлягають вирішенню) Закону України „Про звернення громадян”.

8.  У графі „Від Кабінету Міністрів України” слід відображати усі звернення громадян, що надійшли від Кабміну, незважаючи на те, кому вони були адресовані.

9.  Якщо у зверненні порушується декілька питань різних за характером, рекомендуємо заносити дані у таблицю за змістом (додаток 2) та результатами розгляду (додаток 1) основного питання.