A A A K K K

Об`єкти в управлінні

  

01.10.2021 року

Станом на 01 жовтня 2021 року у Хмельницькій області в управлінні регіонального відділення перебуває 49 одиниць державного майна, яке в процесі приватизації не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, але залишилось на їх балансі, з них 28 одиниць об’єктів цивільного захисту.

19.04.2021 року

Реєстр державних корпоративних прав станом на 01.04.2021

В Управлінні регіонального відділення знаходяться пакети акцій 3 акціонерних товариств,  розташованих на території Хмельницької області, які не здійснюють фінансово- господарської діяльності.

№, з/п

Код ЄДРПОУ

Повна назва

Адреса

Всього ДКП%

1

3374244

ВАТ«Кам'янець-Подільське АТП 16855»

Київська область, Сквирський район, м. Сквира, вул. Рози Люксембург, 66

25,001%

2

3119227

ВАТ Полонське АТП16844»

30500, Хмельницька обл.,  м. Полонне, вул. Нахімова, 33

20,0025%

3

30412929

ПрАТ «ЮЕНПІКОМ»

29016, м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17

30,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В управлінні регіонального відділення перебуває ДП «Славутський комбінат «Будфарфор». Підприємство створене наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області від 12.04.2018 №217 з метою  повернення з оренди цілісного майнового комплексу та подальшої приватизації. Державне підприємство не здійснює виробничу діяльність.

Результатом господарської діяльності ДП "Славутський комбінат "Будфарфор" за І квартал 2021 року є  збитки у  сумі 231,3 тис. грн. 

Наказом Фонду державного майна України від  05.02.2021 №146 підприємство включене до переліку об’єктів, що підлягають приватизації в 2021 році. Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 03.03.2021 №262 прийнято рішення про приватизацію ДП «Славутський комбінат «Будфарфор» (код ЄДРПОУ 42113663).

На даний час зареєстровано право власності на нерухоме майно.

14.08.2020 року

Станом на 01.08.2020 року в Управлінні регіонального відділення знаходяться пакети акцій 3акціонерних товариств, розташованих на території Хмельницької області, які не здійснюють фінансово — господарської діяльності, а саме:

 – ВАТ "Кам'янець-Подільське АТП 16855" - фактично відсутнє за місцем розташування та за юридичною адресою (Постанова Сквирської виконавчої служби Мін'юсту від 27.08.2014 р.).

 –   ВАТ "Полонське АТП 16844"   не звітує регіональному відділенню з IIIкварталу 2011 року. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку наказом №1083 від 24.11.2011 р. анульовано ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку ТОВ "Захід- інвест", яке забезпечувало ведення реєстру власників іменних цінних паперів у ВАТ "Полонське АТП 16844", а Рішенням від 17.09.2013 р. №1897 припинено обіг акцій товариства.

–   ПрАТ "ЮЕНПІКОМ", яке  наказом Фонду державного майна України від 21.12.2016 р. № 2271 "Про передачу РВ ФДМУ по Хмельницькій області повноважень з управління корпоративними правами держави у ПрАТ "ЮЕНПІКОМ" регіональному відділенню передано повноваження з управління корпоративними правами держави у ПрАТ "ЮЕНПІКОМ" - 30%  акцій статутного капіталу. Товариство з  грудня  2015 року не здійснює фінансово-господарську діяльність, керівництво товариства відсутнє.Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.12.2017 №894 припинено обіг акцій.

В управлінні регіонального відділення  перебуває ДП "Славутський комбінат "Будфарфор", яке створене наказом регіонального відділення від 12.04.2018 №217 з метою повернення з оренди цілісного майнового комплексу та подальшої приватизації. Державне підприємство не здійснює виробничу діяльність.

Результатом господарської діяльності ДП "Славутський комбінат "Будфарфор" за І півріччя 2020   є прибуток  у сумі 61,4 тис. грн.

05.12.2019 року
     В Управлінні регіонального відділення знаходяться пакети акцій 3акціонерних товариств, розташованих на території Хмельницької області, які не здійснюють фінансово — господарської діяльностіта державне підприємство,а саме:
     – ВАТ "Кам'янець-Подільське АТП 16855" - фактично відсутнє за місцем розташування та за юридичною адресою (Постанова Сквирської виконавчої служби Мін'юсту від 27.08.2014 р.).
     –  ВАТ "Полонське АТП 16844" не звітує регіональному відділенню з IIIкварталу 2011 року. Рішенням НКЦПФРвід 17.09.2013 р. №1897 припинено обіг акцій товариства.
     – ПрАТ "ЮЕНПІКОМ, рішенням НКЦПФР від 14.12.2017 №894 припинено обіг акцій.
     Товариство з грудня 2015 року не здійснює фінансово-господарську діяльність, керівництво товариства відсутнє.
     Державне підприємство "Славутський комбінат "Будфарфор" не здійснює виробничу діяльність.
     Результатом господарської діяльності ДП "Славутський комбінат "Будфарфор" за 3 квартал 2019 є збитки у сумі 300,7 тис. грн., за 9 місяців 2019 – збитки склали 1050,2 тис. грн.
 
04.04.2019 року
Реєстр державних корпоративних прав станом на 01.04.2019
 
 
№, з/п
Код ЄДРПОУ
Повна назва
Адреса
Всього ДКП%
1
3374244
ВАТ « Кам'янець-
Подільське АТП 16855»
 
09000, Київська область, Сквирський район, м. Сквира, вул. Рози Люксембург, 66,
 
25,001%
2
3119227
ВАТ «Полонське АТП16844»
 
30500, Хмельницька обл., м. Полонне, вул. Нахімова, 33
 
20,0025%
3
30412929
ПрАТ «ЮЕНПІКОМ»
29016, м. Хмельницький, вул.. Тернопільська, 17
30,00%
 
 
    
 
ВАТ "Полонське АТП 16844"  (20,0025% державна частка у статутному капіталі) не здійснює фінансово-господарську діяльність  та не надає звітність з 2011 року, збори акціонерів не проводяться з 2009 року .
     Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку наказом №1083 від 24.11.2011 анульовано ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку ТОВ "Захід-інвест", яке забезпечувало ведення реєстру власників іменних цінних паперів у ВАТ "Полонське АТП 16844", Рішенням від 17.09.2013 №1897 припинено обіг акцій товариства та заборонено здійснювати операції щодо внесення змін до системи реєстру по ВАТ "Полонське АТП 16844".
           
     ВАТ "Кам’янець-Подільське АТП 16855"  (25,001% державна частка у статутному капіталі) за даними Головного  управління статистики у Хмельницькій області змінило адресу та вилучене з ЄДРПОУ по Хмельницькій області і зареєстровано за юридичною адресою: Київська обл., Сквирський р-н.,  м. Сквира, вул. Рози Люксембург, 66.
     Відповідно до довідки з Єдиного державного реєстру  юридичних та фізичних осіб-підприємців, наданою державним реєстратором Сквирської районної державної адміністрації від 09.08.2012 та 26.01.2012  внесена інформація щодо відсутності  юридичної особи ВАТ "Кам’янець-Подільське АТП 16855" за зазначеною адресою, що також підтверджується постановою Відділу державної виконавчої служби Сквирського районного управління юстиції Київської області від 27.08.2014 року . До регіонального відділення фінансові звіти не надаються з 2009 року.
               
     Наказом Фонду державного майна України від 21.12.2016 № 2271 «Про передачу РВ ФДМУ по Хмельницькій області повноважень з управління корпоративними правами держави у ПрАТ «ЮЕНПІКОМ» регіональному відділенню передано повноваження з управління корпоративними правами держави у ПрАТ «ЮЕНПІКОМ»      - 30%  акцій статутного капіталу.
     З 2015 року ПрАТ «ЮЕНПІКОМ» не здійснює фінансово-господарську діяльність та не надає звітність .
     Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.12.2017 №894 зупинено внесення змін  до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів ПрАТ «ЮЕНПІКОМ.
     Станом на 01.04.2019 року в управлінні регіонального відділення підприємств-банкрутів немає.
 
     В управлінні регіонального відділення перебуває ДП «Славутський комбінат «Будфарфор». Підприємство створене наказом регіонального відділення від      12.04.2018 №217 з метою подальшої приватизації.
     Відповідно до фінансової звітності за 2018 рік  ДП «Славутський комбінат «Будфарфор» від господарської діяльності отримало чистий прибуток у сумі 6,6 тис. грн.  
Згідно з  вимогами  чинного законодавства 75% чистого прибутку підприємство спрямувалодо Державного бюджету – 5, 0 тис.грн.
     Решта буде направлена на фінансування кредиторської заборгованості підприємства за 2018 рік.
 
04.01.2019 року
Реєстр державних корпоративних прав станом на 01.01.2019
 
№, з/п
Код ЄДРПОУ
Повна назва
Адреса
Всього ДКП%
1
3374244
ВАТ « Кам'янець-
Подільське АТП 16855»
 
09000, Київська область, Сквирський район, м. Сквира, вул. Рози Люксембург, 66,
 
25,001%
2
3119227
ВАТ «Полонське АТП16844»
 
30500, Хмельницька обл., м. Полонне, вул. Нахімова, 33
 
20,0025%
3
30412929
ПрАТ «ЮЕНПІКОМ»
29016, м. Хмельницький, вул.. Тернопільська, 17
30,00%
 
4
03579220
ТОВ "Проектно-вишукувальний інститут "Хмельницькагропроект"
29000, м. Хмельницький, вул.. Герої Майдану, 54
Частка в статутному капіталі 16%
 
    
ВАТ "Полонське АТП 16844"  (20,0025% державна частка у статутному капіталі) не здійснює фінансово-господарську діяльність  та не надає звітність з 2011 року, збори акціонерів не проводяться з 2009 року .
     Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку наказом №1083 від 24.11.2011 анульовано ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку ТОВ "Захід-інвест", яке забезпечувало ведення реєстру власників іменних цінних паперів у ВАТ "Полонське АТП 16844", Рішенням від 17.09.2013 №1897 припинено обіг акцій товариства та заборонено здійснювати операції щодо внесення змін до системи реєстру по ВАТ "Полонське АТП 16844".
     ВАТ "Кам’янець-Подільське АТП 16855"  (25,001% державна частка у статутному капіталі) за даними Головного  управління статистики у Хмельницькій області змінило адресу та вилучене з ЄДРПОУ по Хмельницькій області і зареєстровано за юридичною адресою: Київська обл., Сквирський р-н.,  м. Сквира, вул. Рози Люксембург, 66.
     Відповідно до довідки з Єдиного державного реєстру  юридичних та фізичних осіб-підприємців, наданою державним реєстратором Сквирської районної державної адміністрації від 09.08.2012 та 26.01.2012  внесена інформація щодо відсутності  юридичної особи ВАТ "Кам’янець-Подільське АТП 16855" за зазначеною адресою, що також підтверджується постановою Відділу державної виконавчої служби Сквирського районного управління юстиції Київської області від 27.08.2014 року. До регіонального відділення фінансові звіти не надаються з 2009 року.
     Наказом Фонду державного майна України від 21.12.2016 № 2271 «Про передачу РВ ФДМУ по Хмельницькій області повноважень з управління корпоративними правами держави у ПрАТ «ЮЕНПІКОМ» регіональному відділенню передано повноваження з управління корпоративними правами держави у ПрАТ «ЮЕНПІКОМ» - 30%  акцій статутного капіталу.
З 2015 року ПрАТ «ЮЕНПІКОМ» не здійснює фінансово-господарську діяльність та не надає звітність .
     Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.12.2017 №894 зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів ПрАТ «ЮЕНПІКОМ.
     - ТОВ "Проектно-вишукувальний інститут "Хмельницькагропроект" - регіональне відділення ФДМУ по Хмельницькій області виступило співзасновником новоствореного ТОВ "Проектно-вишукувальний інститут "Хмельницькагропроект" з боку держави з часткою в статутному капіталі товариства – 16%.
     Державна частка (16%) в статутному капіталі ТОВ "Проектно-вишукувальний інститут "Хмельницькагропроект" включена  до Переліку державних пакетів акцій (часток) господарських товариств та інших господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності, який  затверджений Наказом Фонду державного майна України "Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році"  від 27.03.2018  № 447.
     Наказом регіонального відділення від 24.04.2018 № 231 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності малої приватизації  - державна частка (16%) в статутному капіталі ТОВ "Проектно-вишукувальний інститут "Хмельницькагропроект» шляхом викупу.
     Станом на 01.012019 року в управлінні регіонального відділення підприємств-банкрутів немає.
 
08.10.2018 року
Реєстр державних корпоративних прав станом на 01.10.2018
 
 
№, з/п
Код ЄДРПОУ
Повна назва
Адреса
Всього ДКП%
1
3374244
ВАТ « Кам'янець-
Подільське АТП 16855»
 
09000, Київська область, Сквирський район, м. Сквира, вул. Рози Люксембург, 66,
 
25,001%
2
3119227
ВАТ «Полонське АТП16844»
 
30500, Хмельницька обл., м. Полонне, вул. Нахімова, 33
 
20,0025%
3
30412929
ПрАТ «ЮЕНПІКОМ»
29016, м. Хмельницький, вул.. Тернопільська, 17
30,00%
 
4
03579220
ТОВ "Проектно-вишукувальний інститут "Хмельницькагропроект"
29000, м. Хмельницький, вул.. Герої Майдану, 54
Частка в статутному капіталі 16%
 
 
     ВАТ "Полонське АТП 16844"  (20,0025% державна частка у статутному капіталі) не здійснює фінансово-господарську діяльність  та не надає звітність з 2011 року, збори акціонерів не проводяться з 2009 року .
     Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку наказом №1083 від 24.11.2011 анульовано ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку ТОВ "Захід-інвест", яке забезпечувало ведення реєстру власників іменних цінних паперів у ВАТ "Полонське АТП 16844", Рішенням від 17.09.2013 №1897 припинено обіг акцій товариства та заборонено здійснювати операції щодо внесення змін до системи реєстру по ВАТ "Полонське АТП 16844".
     ВАТ "Кам’янець-Подільське АТП 16855"  (25,001% державна частка у статутному капіталі) за даними Головного  управління статистики у Хмельницькій області змінило адресу та вилучене з ЄДРПОУ по Хмельницькій області і зареєстровано за юридичною адресою: Київська обл., Сквирський р-н.,  м. Сквира, вул. Рози Люксембург, 66.
     Відповідно до довідки з Єдиного державного реєстру  юридичних та фізичних осіб-підприємців, наданою державним реєстратором Сквирської районної державної адміністрації від 09.08.2012 та 26.01.2012  внесена інформація щодо відсутності  юридичної особи ВАТ "Кам’янець-Подільське АТП 16855" за зазначеною адресою, що також підтверджується постановою Відділу державної виконавчої служби Сквирського районного управління юстиції Київської області від 27.08.2014 року . До регіонального відділення фінансові звіти не надаються з 2009 року.
     Наказом Фонду державного майна України від 21.12.2016 № 2271 «Про передачу РВ ФДМУ по Хмельницькій області повноважень з управління корпоративними правами держави у ПрАТ «ЮЕНПІКОМ» регіональному відділенню передано повноваження з управління корпоративними правами держави у ПрАТ «ЮЕНПІКОМ» - 30%  акцій статутного капіталу.
     З 2015 року ПрАТ «ЮЕНПІКОМ» не здійснює фінансово-господарську діяльність та не надає звітність .
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.12.2017 №894 зупинено внесення змін  до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів ПрАТ «ЮЕНПІКОМ.
     - ТОВ "Проектно-вишукувальний інститут "Хмельницькагропроект"  - регіональне відділення ФДМУ по Хмельницькій області виступило співзасновником новоствореного ТОВ "Проектно-вишукувальний інститут "Хмельницькагропроект" з боку держави з часткою в статутному капіталі товариства – 16%.
Державна частка (16%) в статутному капіталі ТОВ "Проектно-вишукувальний інститут "Хмельницькагропроект" включена  до Переліку державних пакетів акцій (часток) господарських товариств та інших господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності, який  затверджений Наказом Фонду державного майна України "Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році"  від 27.03.2018  № 447.
     Наказом регіонального відділення від 24.04.2018 № 231 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності малої приватизації  - державну частку (16%) в статутному капіталі ТОВ "Проектно-вишукувальний інститут "Хмельницькагропроект» шляхом викупу.
     Станом на 01.10.2018 року в управлінні регіонального відділення підприємств-банкрутів немає.
 
16.04.2018 року
Реєстр державних корпоративних прав станом на 01.04.2018
 
№, з/п
Код ЄДРПОУ
Повна назва
Адреса
Всього ДКП%
1
3374244
ВАТ « Кам'янець-
Подільське АТП 16855»
09000, Київська область, Сквирський район, м. Сквира, вул. Рози Люксембург, 66,
25,001%
2
3119227
ВАТ «Полонське АТП16844»
30500, Хмельницька обл., м. Полонне, вул. Нахімова, 33
20,0025%
3
30412929
ПрАТ «ЮЕНПІКОМ»
29016, м. Хмельницький, вул.. Тернопільська, 17
30,00%
4
03579220
ТОВ "Проектно-вишукувальний інститут "Хмельницькагропроект"
29000, м. Хмельницький, вул.. Герої Майдану, 54
Частка в статутному капіталі 16%
    
ВАТ "Полонське АТП 16844" (20,0025% державна частка у статутному капіталі) не здійснює фінансово-господарську діяльність та не надає звітність з 2011 року, збори акціонерів не проводяться з 2009 року .
     Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку наказом №1083 від 24.11.2011 анульовано ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку ТОВ "Захід-інвест", яке забезпечувало ведення реєстру власників іменних цінних паперів у ВАТ "Полонське АТП 16844", Рішенням від 17.09.2013 №1897 припинено обіг акцій товариства та заборонено здійснювати операції щодо внесення змін до системи реєстру по ВАТ "Полонське АТП 16844".
     ВАТ "Кам’янець-Подільське АТП 16855" (25,001% державна частка у статутному капіталі) за даними Головного управління статистики у Хмельницькій області змінило адресу та вилучене з ЄДРПОУ по Хмельницькій області і зареєстровано за юридичною адресою: Київська обл., Сквирський р-н., м. Сквира, вул. Рози Люксембург, 66.
     Відповідно до довідки з Єдиного державного реєстру  юридичних та фізичних осіб-підприємців, наданою державним реєстратором Сквирської районної державної адміністрації від 09.08.2012 та 26.01.2012 внесена інформація щодо відсутності  юридичної особи ВАТ "Кам’янець-Подільське АТП 16855" за зазначеною адресою, що також підтверджується постановою Відділу державної виконавчої служби Сквирського районного управління юстиції Київської області від 27.08.2014 року. До регіонального відділення фінансові звіти не надаються з 2009 року.
     Наказом Фонду державного майна України від 21.12.2016 № 2271 «Про передачу РВ ФДМУ по Хмельницькій області повноважень з управління корпоративними правами держави у ПрАТ «ЮЕНПІКОМ» регіональному відділенню передано повноваження з управління корпоративними правами держави у ПрАТ «ЮЕНПІКОМ»      - 30%  акцій статутного капіталу.
З 2015 року ПрАТ «ЮЕНПІКОМ» не здійснює фінансово-господарську діяльність та не надає звітність .
     - ТОВ "Проектно-вишукувальний інститут "Хмельницькагропроект" - регіональне відділення ФДМУ по Хмельницькій області виступило співзасновником новоствореного ТОВ "Проектно-вишукувальний інститут "Хмельницькагропроект" з боку держави з часткою в статутному капіталі товариства – 16%.
     Державна частка (16%) в статутному капіталі ТОВ "Проектно-вишукувальний інститут "Хмельницькагропроект" включена до Переліку державних пакетів акцій (часток) господарських товариств та інших господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності, який  затверджений Наказом Фонду державного майна України "Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році"  від 27.03.2018 №447.
     Станом на 01.04.2018 року в управлінні регіонального відділення підприємств-банкрутів немає.
 
09.01.2018 року
Реєстр державних корпоративних прав станом на 01.01.2018
 
№, з/п
Код ЄДРПОУ
Повна назва
Адреса
Всього ДКП%
1
3374244
ВАТ « Кам'янець-
Подільське АТП 16855»
 
09000, Київська область, Сквирський район, м. Сквира, вул. Рози Люксембург, 66,
 
25,001%
2
3119227
ВАТ «Полонське АТП16844»
 
30500, Хмельницька обл., м. Полонне, вул. Нахімова, 33
 
20,0025%
3
30412929
ПрАТ «ЮЕНПІКОМ»
29016, м. Хмельницький, вул.. Тернопільська, 17
30,00%
 
 
     ВАТ "Полонське АТП 16844"  (20,0025% державна частка у статутному капіталі) не здійснює фінансово-господарську діяльність  та не надає звітність з 2011 року, збори акціонерів не проводяться з 2009 року .
     Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку наказом №1083 від 24.11.2011 анульовано ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку ТОВ "Захід-інвест", яке забезпечувало ведення реєстру власників іменних цінних паперів у ВАТ "Полонське АТП 16844", Рішенням від 17.09.2013 №1897 припинено обіг акцій товариства та заборонено здійснювати операції щодо внесення змін до системи реєстру по ВАТ "Полонське АТП 16844".
     ВАТ "Кам’янець-Подільське АТП 16855"  (25,001% державна частка у статутному капіталі) за даними Головного  управління статистики у Хмельницькій області змінило адресу та вилучене з ЄДРПОУ по Хмельницькій області і зареєстровано за юридичною адресою: Київська обл., Сквирський р-н., м. Сквира, вул. Рози Люксембург, 66.
     Відповідно до довідки з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, наданою державним реєстратором Сквирської районної державної адміністрації від 09.08.2012 та 26.01.2012  внесена інформація щодо відсутності  юридичної особи ВАТ "Кам’янець-Подільське АТП 16855" за зазначеною адресою, що також підтверджується постановою Відділу державної виконавчої служби Сквирського районного управління юстиції Київської області від 27.08.2014 року. До регіонального відділення фінансові звіти не надаються з 2009 року.
     Наказом Фонду державного майна України від 21.12.2016 № 2271 «Про передачу РВ ФДМУ по Хмельницькій області повноважень з управління корпоративними правами держави у ПрАТ «ЮЕНПІКОМ» регіональному відділенню передано повноваження з управління корпоративними правами держави у ПрАТ «ЮЕНПІКОМ»      - 30%  акцій статутного капіталу.
     З 2015 року ПрАТ «ЮЕНПІКОМ» не здійснює фінансово-господарську діяльність та не надає звітність .
 
09.10.2017 року
Реєстр державних корпоративних прав станом на 01.10.2017
 
№, з/п
Код ЄДРПОУ
Повна назва
Адреса
Всього ДКП%
1
3374244
ВАТ « Кам'янець-
Подільське АТП 16855»
 
09000, Київська область, Сквирський район, м. Сквира, вул. Рози Люксембург, 66,
 
25,001%
2
3119227
ВАТ «Полонське АТП16844»
 
30500, Хмельницька обл., м. Полонне, вул. Нахімова, 33
 
20,0025%
3
30412929
ПрАТ «ЮЕНПІКОМ»
29016, м. Хмельницький, вул.. Тернопільська, 17
30,00%
   
  ВАТ "Полонське АТП 16844"  (20,0025% державна частка у статутному капіталі) не здійснює фінансово-господарську діяльність  та не надає звітність з 2011 року, збори акціонерів не проводяться з 2009 року .
     Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку наказом №1083 від 24.11.2011 анульовано ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку ТОВ "Захід-інвест", яке забезпечувало ведення реєстру власників іменних цінних паперів у ВАТ "Полонське АТП 16844", Рішенням від 17.09.2013 №1897 припинено обіг акцій товариства та заборонено здійснювати операції щодо внесення змін до системи реєстру по ВАТ "Полонське АТП 16844".
     ВАТ "Кам’янець-Подільське АТП 16855"  (25,001% державна частка у статутному капіталі) за даними Головного  управління статистики у Хмельницькій області змінило адресу та вилучене з ЄДРПОУ по Хмельницькій області і зареєстровано за юридичною адресою: Київська обл., Сквирський р-н.,  м. Сквира, вул. Рози Люксембург, 66.
     Відповідно до довідки з Єдиного державного реєстру  юридичних та фізичних осіб-підприємців, наданою державним реєстратором Сквирської районної державної адміністрації від 09.08.2012 та 26.01.2012  внесена інформація щодо відсутності  юридичної особи ВАТ "Кам’янець-Подільське АТП 16855" за зазначеною адресою, що також підтверджується постановою Відділу державної виконавчої служби Сквирського районного управління юстиції Київської області від 27.08.2014 року . До регіонального відділення фінансові звіти не надаються з 2009 року.
     Наказом Фонду державного майна України від 21.12.2016 № 2271 «Про передачу РВ ФДМУ по Хмельницькій області повноважень з управління корпоративними правами держави у ПрАТ «ЮЕНПІКОМ» регіональному відділенню передано повноваження з управління корпоративними правами держави у ПрАТ «ЮЕНПІКОМ» - 30%  акцій статутного капіталу.
     З 2015 року ПрАТ «ЮЕНПІКОМ» не здійснює фінансово-господарську діяльність та не надає звітність .
 
01.02.2017 року
Реєстр державних корпоративних прав станом на 01.02.2017
 
№, з/п
Код ЄДРПОУ
Повна назва
Адреса
Всього ДКП%
1.
00236062
 
ПАТ «Кам’янець-
Подільсксільмаш»
 
Хмельницька обл.., м. Кам’янець-Подільський, вул. Індустріальна, 1
30,979%
2.
3374244
ВАТ « Кам'янець-
Подільське АТП 16855»
 
09000, Київська область, Сквирський район, м. Сквира, вул. Рози Люксембург, 66,
 
25,001%
3.
3119227
ВАТ «Полонське АТП16844»
 
30500, Хмельницька обл., м. Полонне, вул. Нахімова, 33
 
20,0025%
4.
30412929
ПрАТ «ЮЕНПІКОМ»
29016, м. Хмельницький, вул.. Тернопільська, 17
30,00%
   
     ПАТ "Кам’янець-Подільськсільмаш" (група Г) 24.09.2014 року Ухвалою Господарського суду Хмельницької обл. припинено процедуру санації та  затверджено мирову угоду.  Для виконання Мирової угоди  передбачена реалізація майна яке не використовується і не буде використовуватись в майбутньому, в межах, необхідних для відновлення платоспроможності боржника. Погашення кредиторської заборгованості буде проводитися за результатами поточної господарської діяльності по виробництву сільськогосподарських машин та запчастин до них, а також розробки і виробництва нової техніки. З метою відновлення платоспроможності боржника, його подальшої стабільної фінансово–господарської діяльності, ухвалений графік погашення кредиторської заборгованості з розстрочкою платежів до 2018 року.
     Підприємство  за підсумками фінансової звітності за 9 місяців 2016 року  немає заборгованості по заробітній платі та  перед пенсійним фондом. У ІІІ кварталі 2016 року підприємство  спрацювало збитково – збиток 337 тис. грн.
     Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1057-р "Про внесення змін до деяких  розпоряджень Кабінету Міністрів України з питань приватизації", Фонд державного майна наказом від 12.01.2017 № 23 «Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства "Кам’янець-Подільськсільмаш" (код за ЄДРПОУ 00236062)» встановив  дату оцінки пакета акцій, який підлягає продажу на фондових біржах - 28.02.2017 року та надав повноваження  щодо забезпечення проведення оцінки  і організації продажу пакета акцій ПАТ  відповідно до додатку 12 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 року  № 861-р "Деякі питання приватизації"  (із змінами).
     ВАТ "Полонське АТП 16844"  (20,0025% державна частка у статутному капіталі) не здійснює фінансово-господарську діяльність  та не надає звітність з 2011 року, збори акціонерів не проводяться з 2009 року .
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку наказом №1083 від 24.11.2011 анульовано ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку ТОВ "Захід-інвест", яке забезпечувало ведення реєстру власників іменних цінних паперів у ВАТ "Полонське АТП 16844", Рішенням від 17.09.2013 №1897 припинено обіг акцій товариства та заборонено будь-якому реєстратору, що здійснює  ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів, здійснювати операції щодо внесення змін до системи реєстру по ВАТ "Полонське АТП 16844".
     ВАТ "Кам’янець-Подільське АТП 16855"  (25,001% державна частка у статутному капіталі) за даними Головного  управління статистики у Хмельницькій області змінило адресу та вилучене з ЄДРПОУ по Хмельницькій області і зареєстровано за юридичною адресою: Київська обл., Сквирський р-н.,  м. Сквира, вул. Рози Люксембург, 66.
     Відповідно до довідки з Єдиного державного реєстру  юридичних та фізичних осіб-підприємців, наданою державним реєстратором Сквирської районної державної адміністрації від 09.08.2012 та 26.01.2012  внесена інформація щодо відсутності  юридичної особи ВАТ "Кам’янець-Подільське АТП 16855" за зазначеною адресою, що також підтверджується постановою Відділу державної виконавчої служби Сквирського районного управління юстиції Київської області від 27.08.2014 року . До регіонального відділення фінансові звіти не надаються з 2009 року.
     Наказом Фонду державного майна України від 21.12.2016 № 2271 "Про передачу РВ ФДМУ по Хмельницькій області повноважень з управління корпоративними правами держави у ПрАТ "ЮЕНПІКОМ" регіональному відділенню передано повноваження з управління корпоративними правами держави у ПрАТ "ЮЕНПІКОМ" - 30%  акцій статутного капіталу.