A A A K K K

Об`єкти в управлінні

  

Станом на 01.01.2024 в управлінні регіонального відділення знаходяться пакети акцій 3акціонерних товариств, розташованих на території Хмельницької області, які не здійснюють фінансово — господарської діяльності, а саме:

1. ВАТ "Кам'янець-Подільське АТП 16855" - фактично відсутнє за місцем розташування та за юридичною адресою (Постанова Сквирської виконавчої служби Мін'юсту від 27.08.2014 р.).

2.ВАТ "Полонське АТП 16844" не звітує регіональному відділенню з IIIкварталу 2011 року. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку наказом №1083 від 24.11.2011 р. анульовано ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку ТОВ "Захід- інвест", яке забезпечувало ведення реєстру власників іменних цінних паперів у ВАТ "Полонське АТП 16844", а Рішенням від 17.09.2013 р. №1897 припинено обіг акцій товариства.

3. ПрАТ "ЮЕНПІКОМ", яке наказом Фонду державного майна України від 21.12.2016 р. № 2271 "Про передачу РВ ФДМУ по Хмельницькій області повноважень з управління корпоративними правами держави у ПрАТ "ЮЕНПІКОМ" регіональному відділенню передано повноваження з управління корпоративними правами держави у ПрАТ "ЮЕНПІКОМ" - 30% акцій статутного капіталу.

Товариство з грудня 2015 року не здійснює фінансово-господарську діяльність, керівництво товариства відсутнє.Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.12.2017 №894 припинено обіг акцій.

Підприємств-банкрутів немає.

В управлінні Регіонального відділення станом на 01.10.2023 перебуває 1 державне підприємство, розташоване на території Хмельницької області, а саме:

 ДП «Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів» - приватизація завершена 08.07.2021року. Наказом ФДМУ від 06.08.2023 №1364 «Про передачу функцій з управління майном державного підприємства до Регіонального відділення Фонду державного майна  України України по Вінницькій та Хмельницькій областях» функції з  управління майном державного підприємства передані регіональному відділенню у серпні 2021 року (акт приймання – передачі документів ДП «Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів» надійшов до Управління 15.09.2021).

       Підприємство перебуває в стадії припинення та станом на 01.07.2023 має збиток у сумі 10785 тис. грн.

На  виконання наказу Фонду державного майна України від 01.02.2023  №184 «Про  передачу функцій з управління об’єктами державної власності»  Регіональне відділення листами від 28.02.2023 № 01-12/709 та від 21.06.2023 №01-12/1657  направлено до  Фонду державного майна України Акт приймання-передачі документів ДП «Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів» та кандидатури для включення до складу комісії з питань передачі функцій управління ДП «Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів».