A A A K K K

Державні закупівлі

Зміни №11 до додатку до річного плану закупівель на 2018 рік

Зміни №10 до додатку до річного плану закупівель на 2018 рік

Зміни №9 до додатку до річного плану закупівель на 2018 рік

Зміни №8 до додатку до річного плану закупівель на 2018 рік

Зміни №7 до додатку до річного плану закупівель на 2018 рік

Зміни №6 до додатку до річного плану закупівель на 2018 рік

Зміни №5 до додатку до річного плану закупівель на 2018 рік

Зміни №4 до додатку до річного плану закупівель на 2018 рік

Зміни №3 до додатку до річного плану закупівель на 2018 рік

Зміни №2 до додатку до річного плану закупівель на 2018 рік

Зміни №1 до додатку до річного плану закупівель на 2018 рік

Додаток до річного плану закупівель на 2018 рік

Зміни №5 до додатку до річного плану закупівель на 2017 рік

Зміни №4 до додатку до річного плану закупівель на 2017 рік

Зміни №3 до додатку до річного плану закупівель на 2017 рік

Зміни №2 до додатку до річного плану закупівель на 2017 рік

Зміни №1 до додатку до річного плану закупівель на 2017 рік

Додаток до річного плану закупівель на 2017 рік