A A A K K K

Історична довідка

На теренах Кіровоградщини невтомно працює трудовий колектив регіонального відділення, заснований  наказом Фонду державного майна України від 21.04.1992 року № 94.
Розуміючи історично визначену безповоротність процесів приватизації, як необхідну умову побудови системи, що забезпечить збалансовану економічну стабільність України та створить передумови всебічного розвитку держави, що розбудовується, фахівці регіонального відділення повсякденною працею роблять посильний внесок у справу реформування власності.
Для того, щоб оцінити діяльність регіонального відділення за роки його існування, потрібно навести такі дані: за час реформування власності шляхом приватизації державного майна змінили державну форму власності 687 об’єктів та комунальну форму власності - 1985 об’єктів, з них було створено майже 300 акціонерних товариств; приватизовано більш як 1800 об’єктів малої приватизації і більше як 100 об’єктів незавершеного будівництва. За ці роки перераховано до Державного бюджету від продажу майна державної власності – 33 749,47 тис.грн., від продажу майна комунальної власності – 14 802,71 тис.грн., від оренди державного майна - 22 379,3 тис. грн., майже 400,0 тис.грн. - дивідендів, нарахованих на державні акції.
    Оренда є найбільш ефективним способом використання державного майна, сприяє розвитку мережі різноманітних послуг. Саме тому одним з основних напрямків діяльності регіонального відділення у цей час є робота з укладання договорів оренди та контролю за їх виконанням. Станом на 01.11.2014 року на обліку в регіональному відділенні перебувають 415 діючих договорів оренди.
    Щороку надходження від оренди державного майна становлять більше ніж 100 відсотків від доведеного завдання. Зокрема, у 2014 році річний план станом на 01.11.2014 вже виконано на 100 відсотків.
    Нелегкою справою виявилась робота по створенню Єдиного державного реєстру. Працівники регіонального відділення сьогодні працюють з підсистемами цього реєстру, а саме: Реєстр корпоративних прав держави, Реєстр майна що не увійшло до статутних фондів приватизованих підприємств, Реєстр майна, що знаходиться в оренді, Реєстр договорів купівлі-продажу, які знаходяться на контролі в регіональному відділенні.
   Одночасно важливим і відповідальним напрямком роботи регіонального відділення є управління державним майном, яке в процесі приватизації не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, але перебуває на їх балансі.
    Важливість управління корпоративними правами держави полягає в підвищенні ефективності фінансово-господарської діяльності підприємств із часткою державної власності для забезпечення максимального социально-економічного ефекту від функціонування державного сектора економіки.
   Ефективне управління об’єктами державної власності позитивно впливає на розвиток економіки, сприяє якісному виконанню державою своїх функцій.
   Наразі перед регіональним відділенням стоять завдання щодо удосконалення системи управління державною власністю з метою оптимізації співвідношення державного і недержавного сектора економіки та завершення приватизації як широкомасштабного соціально-економічного проекту трансформації власності.