A A A K K K

Нормативна база

Закон України "Про акціонерні товариства"

Закон України "Про депозитарну систему України"

Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"

Закон України "Про управління об'єктами державної власності"

Постанова КМУ "Про затвердження Основних концептуальних підходів до підвищення ефективності управління корпоративними правами держави"

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності"

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку формування та реалізації дивідендної політики держави"

Постанова КМУ "Про управління корпоративними правами держави"

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності та критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності"