A A A K K K

Оформлення інформаційного запиту

Вимоги до оформлення інформаційних запитів
 
         Згідно із Законом «Про доступ до публічної інформації», публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.
         Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:
1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
3) підпис і дату.
              Відповідь на інформаційний запит надається не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.
              Відмовляється у задоволенні запиту на інформацію у випадку, якщо:
-         запрошена інформація належить до категорії з обмеженим доступом;
-         запитувач не відшкодував фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком.
 
Для оформлення інформаційного запиту
 
         телефон:  (0362) 68-40-07
 
адреса: 33001, м. Рівне, вул. Петра Могили, 24,
              РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській  областях
 
Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:
 

- Від фізичної особи;  (зразок1)

- Від юридичної особи; (зразок 2)

- Від об’єднань громадян; (зразок 3)

     електронна пошта: rivne@spfu.gov.ua