A A A K K K

Історична довідка

    Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській області є державним органом, який створений відповідно до  наказу ФДМУ від 31.07.1992 р. №218 і йому підпорядкований. У межах своїх повноважень регіональне відділення здійснює державну політику у сфері приватизації майна, що перебуває у державній та комунальній власності, і виступає орендодавцем цілісних майнових комплексів та іншого  державного майна.
    Основні завдання регіонального відділення:
·         організація та проведення приватизації майна, яке перебуває у державній власності;
·         здійснення повноважень власника щодо майна, яке приватизовується,  відповідно до прийнятих ним рішень;
·         здійснення повноважень орендодавця державного майна;
·         здійснення функцій управління державними корпоративними правами у господарських товариствах.
    Очолює регіональне відділення Бережний Кирило Михайлович.
           
     Як все починалося. Історія приватизації на Рівненщині почала писатися 3 серпня 1992 року, коли в області було утворене регіональне відділення Фонду державного майна України. 15 чоловік, які працювали у регіональному відділенні на етапі його становлення (до 1994 року), стали в області основними організаторами «всеукраїнської реформи».
     У перші роки домінували принципи надання пільг членам трудових колективів, тому приватизація підприємств проводилася переважно шляхом викупу майна товариствами покупців або організаціями орендарів, створеними працівниками підприємств. Перший договір купівлі-продажу майна було укладено 9 листопада 1992 року з орендним колективом фірми «Одяг». А ще за 2 роки почали застосовувати один з основних способів приватизації - продаж акцій відкритих акціонерних товариств. Першим створеним ВАТ було «Степаньагропромсервіс».
    Починаючи з 1995 року, аби прискорити темпи роздержавлення підприємств, на Рівненщині було додатково утворено 16 представництв ФДМУ, в цей час в органах приватизації області працювало 115 осіб. Тоді найактивніше реформування власності відбувалося у м. Дубно та Здолбунівському, Сарненському і Костопільському районах. За 3 роки, із завершенням масової приватизації, представництва були ліквідовані. Утім, за цей невеличкий період темпи приватизації і справді вдалося прискорити - у понад 4 рази! Насамперед, завдяки тодішнім нововведенням у законодавстві. По-перше (і головне), майно об’єктів групи А почало продаватись разом з приміщенням, в якому воно знаходиться, і становило єдиний об’єкт приватизації. Власник об’єкта малої приватизації мав пріоритетне право приватизувати приміщення, в якому розміщений цей об’єкт. По-друге, спрощувалась процедура проведення аукціонів та конкурсів.
     Важливо також згадати, що до 2000 року регіональне відділення здійснювало продаж пакетів акцій ВАТ за приватизаційні майнові сертифікати, компенсаційні сертифікати та грошові кошти. Безперечно, такий спосіб приватизації був найбільш сприятливим на той час. Для продажу за приватизаційні майнові сертифікати на сертифікатні аукціони виставляли 485 пакетів акцій ВАТ, з яких було продано 452 (93,2% від усієї кількості запропонованих). Найбільшим попитом користувались акції акціонерних товариств «Кузнецовськенергожитлобуд», «Рівненський завод будівельних матеріалів», «Рівнегазбуд», «Рівневтормет», «Дубенський ливарно-механічний завод», «Рівненська друкарня», «Науково-дослідний інститут машинобудування», «Рембуд-4».
З 2000 року, коли основна маса населення отримала приватизаційні папери і вклала їх в об’єкти приватизації, зусилля працівників регіонального відділення зосередились на продажу майна за грошові кошти.
  Мовою цифр. Станом на 01.10.2015 року на Рівненщині роздержавлено майже 95% підприємств. Форму власності змінило 2403 об'єкти, з них третина (883) - об'єкти державної та решта (1500) - комунальної власності. Питома вага реформованих об’єктів державної форми власності у Рівненській області перевищує середній показник по державі (22,61%) і становить 37,23%.
У приватну власність у процесі приватизації перейшло 1829 об'єктів малої приватизації, знайшли своїх покупців 52 об’єкти соціальної сфери та 161 об'єкт незавершеного будівництва, 267 великих та середніх підприємств було перетворено на ВАТ. Найпоширенішими способами приватизації були викуп і викуп майна, зданого в оренду, – 61%, та продаж на аукціоні – 20%.
За всі роки від оренди державного майна на Рівненщині до Держбюджету надійшло понад 36  млн. грн., а від приватизації було отримано більше 104 млн. грн.
     Майже половину усіх надходжень від приватизації отримано у 2007-08 роках, коли на конкурсах за принципом аукціону були продані пакети акцій ВАТ «Рівненський радіотехнічний завод» (50%+1 акція) та ВАТ «Рівнесільмаш» (38%). Ціна продажу обох пакетів акцій тоді перевищила їх номінальну вартість більш, як у 4 рази. Слід також зазначити, що пакети акцій складають третину усього приватизованого державного майна в області.
      За перше півріччя 2021-го року завдяки прозорій приватизації вдалося залучити до бюджету 3, 9 млн грн. Середня кількість учасників, які претендували на кожен об’єкт малої приватизації – 5 осіб. Загальна сума орендної плати за один місяць по укладеним комерційним договорам – 121, 8 тис. грн.