A A A K K K

Підсумки діяльності з оцінки майна

Оцінка державного майна за 1 квартал 2019 року

Керуючись Методикою оцінки майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України 10.12.2003 № 1891 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №1033), Методикою оцінки об’єктів оренди, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.1995 № 629 (із внесеними змінами та доповненнями), Регіональним відділенням забезпечено проведення незалежної оцінки, відповідно, 3об’єктів приватизації та 28 об’єктів оренди.

Станом на 31.03.2019 проведено 24 засідання комісії з конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності. Оголошено конкурси з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки 36 об’єктів оренди та 2 об’єктів приватизації. Відібрано суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки 36 об’єктів з метою розрахунку орендної плати, 2 об’єктів  приватизації та 1 об’єкта з метою переоцінки для цілей бухгалтерського обліку (на виконання доручення Фонду державного майна України). Коефіцієнт конкурентності  склав  2,67.

Протягом І кварталу 2019 року укладено 34 договори на проведення незалежної оцінки державного майна для цілей оренди та 3 договорів на проведення незалежної оцінки для цілей приватизації державного майна.

Керуючись вимогами статті 13 Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, фахівцями  Регіонального відділення за звітний період забезпечено рецензування 33 звітів про оцінку майна - об’єктів у матеріальній формі. Структура прорецензованих звітів про оцінку майна є наступною:

- 28  звітів – з метою передачі майна в оренду;

- 3 звітів – з метою приватизації державного майна;

- 2 звітів -  за зверненням (з метою передачі майна в оренду).

За класифікацією пункту 67 Національного стандарту № 1 „Загальні засади оцінки майна і майнових прав”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440 (щодо відповідності звітів про оцінку майна нормативно-правовим актам з оцінки майна) звітами про оцінку, що в цілому відповідають вимогам, за результатами рецензування визнано 33 звіти.

За звітний період підписано 29 акти приймання - передавання робіт з незалежної оцінки державного майна, в тому числі: 26 об’єктів оренди та 3 об’єктів приватизації.

Також проведено рецензування 22 актів оцінки нерухомого майна з метою передачі в оренду державного майна, які за результатами рецензування отримали позитивні висновки рецензентів.