A A A K K K

Збори акціонерів

2018

 

20.04.2018 відбулися загальні збори акціонерів ПАТ „Тернопільський радіозавод „Оріон”, державна частка в статутному капіталі якого складає 96,1862%.

На зборах були прийняті відповідні рішення по всіх питаннях порядку денного, зокрема: заслухано звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2017 році, звіт наглядової ради та ревізійної комісії про роботу за 2017 рік.

Також затверджено основні напрямки діяльності товариства на 2018 рік, змінено тип та найменування товариства, обрано новий склад наглядової ради та ревізійної комісії до якого ввійшли 6 представників держави, внесено зміни та доповнення до Статуту та внутрішніх нормативних документів товариства, шляхом викладення їх у новій редакції.

 

 

 

2017

 

            Протягом 2017 року річні загальні збори акціонерів відбулися в ПАТ „ТРЗ ”Оріон”. На загальних зборах акціонерів товариства, які відбулися 28.04.2017, прийнято рішення про розподіл чистого прибутку, отриманого товариством за результатами діяльності у 2016 році та спрямовано 50% чистого прибутку до фонду виплати дивідендів.   

         

         Дивіденди на державну частку склали 340356 грн., та були перераховані ПАТ „ТРЗ ”Оріон” до державного бюджету 23.06.2017 року в повному обсязі.

 

2016

 

В управлінні Регіонального відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області перебуває публічне акціонерне товариство „Тернопільський радіозавод „Оріон”, державна частка в статутному капіталі якого складає 96,13 %.

 

22.04.2016 відбулися загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства „Тернопільський радіозавод „Оріон”, державна частка в статутному капіталі якого складає 96,13 %. На зборах були прийняті відповідні рішення по всіх питаннях порядку денного, зокрема: заслухано звіт голови правління про  результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2015 році; звіт наглядової ради та ревізійної комісії про роботу за 2015 рік; затверджено основні напрямки діяльності товариства на 2016 рік, обрано новий склад наглядової ради, до якого ввійшли 4 представники держави. У 2015 році товариство спрацювало прибутково, тому рішенням зборів 75 % чистого прибутку спрямовано до фонду виплати дивідендів. Дивіденди на державну частку склали 1 638 240 грн. 

 

Дивіденди, нараховані на державну частку, в сумі 1638,24 тис. грн. сплачені до державного бюджету у повному обсязі (при плані  222,0 тис. грн., що складає 737,9 % річного завдання).

 

05.02.2016 відбулося засідання наглядової ради ПАТ„Тернопільський радіозавод „Оріон”, на якому прийнято рішення про проведення 22.04.2016 річних загальних зборів акціонерів, а також затверджено порядок денний зборів.