A A A K K K

Об`єкти в управлінні

 Структура корпоративних прав держави

Станом на 31.03.2019 Регіональне відділення здійснювало управління корпоративними правами держави у 2 господарських товариствах, з них: 1 економічно активне господарське товариство (АТ „Тернопільський радіозавод „Оріон” – державна частка в статутному капіталі – 0,0572%) та 1 господарське товариство, щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство та введено процедуру санації (ВАТ „Тернопільське об'єднання „Текстерно” – державна частка в статутному капіталі - 25,00% + 1 акція, яке з 11.06.2003 перебуває в процесі банкрутства, а з 16.01.2014 – в процедурі санації).

Також, станом на 31.03.2019 в сфері управління Регіонального відділення перебуває 1 державне підприємство "Український світлотехнічний інститут" (вул. Бродівська, 44А, м. Тернопіль, 46000, код ЄДРПОУ – 14311712).

У відповідності до Положення про Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області затвердженого Головою Фонду 18 липня 2012 року (із змінами), Регіональне відділення, відповідно до покладених на нього завдань та в межах повноважень делегованих Фондом, у сфері управління корпоративними правами держави, що належать до сфери управління Регіонального відділення здійснює управління корпоративними правами держави через представників держави у складі наглядової ради та ревізійної комісії.

Станом на 31.03.2019 року проведено 5 засідань наглядової ради АТ „Тернопільський радіозавод „Оріон” за участю представників Регіонального відділення.

Протягом січня-березня 2019 року ревізійною комісією проведено 3 перевірки  фінансово-господарської діяльності АТ „Тернопільський радіозавод „Оріон”.

У відповідності до Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності та критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності, регіональне відділення щоквартально здійснює оцінку фінансово-господарської діяльності по суб'єктах господарювання, що належать до сфери управління відділення у відповідності до Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності, затверджених наказом Мінекономрозвитку від 15.03.2013 №253 (в редакції наказу  від 14.08.2013 №972), проведено оцінку результатів фінансово-господарської діяльності АТ „Тернопільський радіозавод „Оріон” та державного підприємства „Український світлотехнічний інститут” по підсумках діяльності за 2018 рік.

За результатами проведеної оцінки діяльність суб'єктів господарювання  АТ „Тернопільський радіозавод „Оріон” та державного підприємства „Український світлотехнічний інститут” за  2018 рік є неефективною.

В результаті проведеного аналізу з'ясовано, що АТ „Тернопільський радіозавод „Оріон” за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році отримало збиток в сумі 9809,0 тис. грн., державне підприємство „Український світлотехнічний інститут” - в сумі 884,0 тис. грн. та  ВАТ „Тернопільське об'єднання „Текстерно” - в сумі 10837,0 тис. грн.

Протягом січня-березня 2019 року у АТ „Тернопільський радіозавод „Оріон” була наявна заборгованість із виплати заробітної плати працівникам товариства  і станом на 31.03.2019 року склала 9384,5 тис. грн., яка в порівняні  з попереднім місяцем збільшилась на 468,3 тис. грн. Також  станом на 01.03.2019 була наявна заборгованість до бюджету в сумі 1834,4 тис. грн., яка в порівняні  з попереднім місяцем  зменшилась на 86,3 тис. грн.

Щодо ВАТ „Тернопільське об'єднання „Текстерно”, то протягом січня-березня 2019 року у товариства була наявна заборгованість із виплати заробітної плати і станом на 01.04.2019 року склала 1197,6 тис. грн., яка в порівнянні з попереднім місяцем  збільшилась на 311,0 тис. грн. Також, станом на 01.03.2019 була наявна  заборгованість до бюджету в сумі 26429,9 тис. грн., яка залишилась на рівні попереднього місяця.

Заборгованість із виплати заробітної плати та до бюджету у державного підприємства „Український світлотехнічний інститут” відсутня.

20.02.2019 року на засіданні наглядової ради АТ „Тернопільський радіозавод „Оріон” обрано голову правління  товариства,  з яким головою наглядової ради 25.02.2019 укладено Контракт.

 

Участь регіонального відділення у процедурах банкрутства підприємств

Повноваження Регіонального відділення стосовно участі у процедурах банкрутства підприємств-боржників, регламентуються чинними нормативно-правовими актами, розробленими з урахуванням положень законодавства з питань банкрутства.

Станом на 31.03.2019 одне товариство, що знаходяться в сфері управління Регіонального відділення, перебуває у процедурі банкрутства, а саме: ВАТ „Тернопільське об'єднання „Текстерно”.

З метою захисту майнових інтересів держави, протягом звітного періоду щодо підприємства, відносно якого порушено провадження у справі про банкрутство, повноваження Регіонального відділення реалізовувались наступним чином:

- взято участь у 2 судових засіданнях;

- взято участь у 1  засіданні комітету кредиторів;

Протягом січня-березня 2019 року Господарським судом Тернопільської області не порушувалися провадження у справі про банкрутство підприємств, що знаходяться в сфері управління Регіонального відділення.